Szabályzatok
  • A Család- és Gyermekjóléti Központ házirendje – letöltés
  • A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység házirendje - letöltés
  • A Család- és Gyermekjóléti Központ tájékoztató anyagának letöltése.
Formanyomtatványok
  • ESETJELZŐLAP formanyomtatványunk letölthető pdf és word formátumban.
  • Bántalmazásra, elhanyagolásra vonatkozó jelzés esetében kérjük, hogy a B/E esetjelzőlap.pdf illetve B/E esetjelzőlap.docx formanyomtatványt használják. Kitöltéskor figyeljenek arra, hogy csak a zártan kezelendő részben írjanak le olyan információkat, amelyek a jelző kilétére utalhatnak!
  • A Család- és Gyermekjóléti Központtal való együttműködés első dokumentuma a NYILATKOZAT, melynek kitöltésével rögzítésre kerülnek a gondozáshoz szükséges legalapvetőbb adatok, továbbá az igénybe vett szolgáltatás(ok).
Tájékoztató anyagok, módszertani leírások
  • Módszertani útmutató a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszűntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan - letöltés
  • Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról, 2017. - letöltés
  • Tájékoztató a szociális ellátásokról, 2017. - letöltés