Utcai és lakótelepi szociális munka

A lakótelepi utcai szociális munka a Család – és Gyermekjóléti Központ kötelező feladata, ha a lakosság lélekszáma eléri a 40 000 főt. A tevékenységet az intézményünkhöz tartozó H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 2 fő ifjúságsegítője végzi. Kerületünkben a speciális ellátások keretében ez a munka elsősorban a József Attila lakótelepre és Középső-Ferencváros területére terjed ki. Lakossági bejelentés vagy jelzőrendszertől kapott információ alapján azonban a kerület teljes területét lefedi a szolgáltatás. Délelőtt az iskolakerülő gyerekek felkutatásával foglalkozunk, a fiatalokkal segítő beszélgetést folytatunk a probléma feltárása érdekében. Délutáni és esti órákban a H52 Ifjúsági Iroda és Közösség Tér szolgáltatás keretében a szabadidő tartalmas eltöltésére kínálunk lehetőséget.

Elérhetőségünk: Bázsa-Mosó László 0620-247-75-41


Kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka célja a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése, a kórházakban ellátott veszélyeztetett kiskorúak segítése. A nem hozzánk tartozó ügyfelek esetében továbbítjuk a jelzést az illetékes szakmai egységhez, az illetékességgel rendelkező más intézményhez, illetve visszajelzünk az egészségügyi szolgáltató felé. Feladataink a kórházakkal való kapcsolattartás, a kórházból érkező jelzések fogadása, intézkedések kezdeményezése, valamint gyermekbántalmazás, elhanyagolás észlelése esetén a védőnővel, kezelőorvossal együttműködve azonnali segítségnyújtás, intézkedés, jelzés az illetékes gyermekvédelmi intézmény, rendőrség és gyámhatóság felé.


Jelzőrendszeri tanácsadás

A jelzőrendszeri tanácsadó koordinálja, tanácsadással segíti a szolgálatot jelzőrendszeri feladataiban, koordinálja és tanácsadással segíti a jelzőrendszeri tagokat, valamint közvetítő jelleggel támogatja a szolgálat és a jelzőrendszeri tagok közötti hatékony kommunikációt.


Fejlesztő pedagógiai, gyógypedagógiai szolgáltatás

A jelen iskolarendszerben megkövetelt tudástartalom és a hazai iskolarendszer indulási különbségeket erősítő jellegzetessége miatt szükséges, hogy a gyermekjóléti alapellátás átvegyen olyan feladatokat az iskolától, melyek segítik a már egyébként is hátrányos helyzetből induló tanulók iskolarendszerben folyamatosan növekvő hátrányait leküzdeni, a sikeres társadalmi felzárkózást segíteni a fejlesztő- és gyógypedagógia eszközeivel. Fontos a lemaradó gyerekek számára, hogy negatív énképük, kudarcorintáltságuk egy segítő szakember értő és szükségleteire reagáló munkamódszereinek segítségével sikerélményt is adjon, mely a tanulásra való motiváltságot növeli.

Fentiek tükrében Központunk fejlesztő pedagógusa és gyógypedagógusa a gyermekjóléti alapellátás keretében az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat nyújtja:
 • képességfelmérés, egyéni fejlesztési terv készítése,
 • fejlesztő foglalkozások, más meglévő fejlesztési tervek követése,
 • tantárgyi megsegítés és korrepetálás,
 • nevelési tanácsadás,
 • iskola-, ill. pályaválasztási tanácsadás.
A Család- és Gyermekjóléti Központ fejlesztő pedagógiai szolgáltatásai kiterjednek minden, a kerületben tartózkodó gyermekre. A szolgáltatás a családsegítők, illetve esetmenedzserek közvetítésével vehető igénybe.

Bejelentkezés:
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység: 06(1)215-60-27
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ: 06(1)216-28-75, 216-28-76

Pszichológiai tanácsadás

A tanácsadás a professzionális segítő kapcsolati tevékenységek rendszerébe tartozik, melyek a legszélesebb értelemben vett egészséges társadalmi alkalmazkodást szolgálják. A pszichológiai támogatást igénylő emberek (sérültek családtagjai, élethelyzetükben elakadt személyek, nevelési problémákkal küzdők, élethelyzeti krízisben lévők stb.) sok esetben nem tudnak kihez fordulni, hiányoznak a döntéseket előmozdító és az „egészségesek terápiáját” vállaló intézmények és szakemberek. Ezt hiányt próbálja a kerületben pótolni a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ ezzel a speciális szolgáltatásával.

Tanácsadóink alapvető szemlélete, az általuk használt módszerek, technikák:
 • személyközpontú, humanisztikus szemlélet
 • elfogadó, támogató légkör
 • szupportív technikák
 • autogén tréning
 • kognitív viselkedésterápia
 • játék-, művészet- és meseterápia
 • szülőkonzultáció.
Bejelentkezés a családsegítők vagy esetmenedzserek közvetítésével az alábbi telefonszámokon:
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység: 06(1)215-60-27
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ: 06(1)216-28-75, 216-28-76

Kapcsolattartási Ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet mint speciális szolgáltatás a gyermekjóléti alapellátások közé tartozik. Intézményünk az életvitel szerűen kerületünkben tartózkodó gyermekek számára biztosít felügyelt, illetve segített kapcsolattartást.

A szolgáltatás általános célja:
 • a válás alatti vagy az azt követő átmeneti időszakban a gyermek(ek) és a különélő szülő számára semleges helyet biztosítson a találkozásokra;
 • a gyermek és a különélő szülő kapcsolatfelvételét, majd a kapcsolat fejlődését segítse;
 • a családtagok segítése - közvetítés (mediáció) alkalmazásával - abban a folyamatban, amelyben a gyermek és a külön élő szülő később külső helyszínen, majd a szülő új otthonában folytathassa a rendszeres kapcsolattartást.
A Kapcsolattartási Ügyelet további célja, hogy a gyermek és a különélő szülő mihamarább (néhány hónap elteltével) már külső helyszíneken vagy a szülő otthonában (természetes közegben) folytathassa a rendszeres kapcsolattartást. Ezért a gyermek, a gondozó szülő és a különélő szülő kölcsönös együttműködésére van szükség a helyzet mielőbbi normalizálása érdekében. Az Ügyelet munkatársai ezt a folyamatot közvetítéssel (mediációval) segítik.

A Kapcsolattartási Ügyeleten alkalmazott módszerek:
 • pszichológiai megsegítés egyrészt a szülők számára a gyermeknevelésben, konfliktuskezelésben, másrészt a gyermekek számára a kapcsolattartás közben felmerült pszichológiai nehézségek kezelése érdekében;
 • mediáció (szülők között, szülő és gyerek között, esetenként szülők és nagyszülők között): olyan konfliktus-kezelési módszer alkalmazása, amelyben egy kívülálló fél, a mediátor kommunikációs technikák alkalmazásával hozzásegíti a vitában álló feleket a közöttük felmerülő problémák átbeszéléséhez, azok együttműködésen alapuló megoldásához.
 • komplex szolgáltatás nyújtása minden résztvevő számára, akikkel külön-külön is, együttesen is foglalkoznak a munkatársak, tehát a rendszerszemlélet jegyében a szolgáltatásban résztvevőkön kívül a kötelezetteknek is.
Gyakorlati információk a szolgáltatás igénybevételéről:

A határozat kézhezvételét követően a szülők a Kapcsolattartási Ügyelet telefonszámán bejelentkeznek. Ezután a Kapcsolattartási Ügyelet munkatársa külön-külön időpontban mindkét szülővel első interjút vesz fel, ahol tájékoztatja a házirendről és amennyiben az számukra elfogadható, úgy a kapcsolattartási ügyelet, szerződést köt velük. Ezt követően kerül sor az első láthatásra.

A Kapcsolattartási Ügyelet kéthetente szombati napokon (általában páros heteken), családonként 2-2 óra időtartamban áll rendelkezésre. Amennyiben a határozatban páros hét szombat 2 óra időtartam szerepel, úgy mi a kapcsolattartási szerződés megkötésekor konkretizáljuk a kezdési időpontot, az aktuális szabad kapacitás függvényében.

A Kapcsolattartási Ügyelet címe: 1098 Budapest, Pöttyös u.11.
Telefonszám: 06-20/422-6616
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kapcsolattartási ügyelet tájékoztató - letöltés
Kapcsolattartási ügyelet folyamatábra - letöltés


Jogi tanácsadás

A Család- és Gyermekjóléti Központ következő speciális szolgáltatása a jogi tanácsadás, melyet Ferencváros lakosai ingyenesen vehetnek igénybe. Ez a szolgáltatásunk az alábbiakat foglalja magában:
 • Tájékoztatást egy adott helyzetben, problémában alkalmazandó jogszabályokról.
 • Tájékoztatást és mérlegelés segítését, hogy az ügyfél számára milyen jogi, közigazgatási lehetőségek állnak rendelkezésére, problémájával mely intézményhez fordulhat.
 • Beadványok, keresetek, válaszlevelek, fellebbezések megírását.
 • Folyamatban lévő ügyekben iratok értelmezését, a további jogi vagy egyéb lépések megtervezésének segítését, továbbá jogszabályok értelmezését, általában az ügyfél felkészültségének, önképviseletének támogatását.
Bejelentkezés:
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység: 06(1)215-60-27
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ: 06(1)216-28-75, 216-28-76