Utcai és lakótelepi szociális munka

A lakótelepi utcai szociális munka a Család – és Gyermekjóléti Központ kötelező feladata, ha a lakosság lélekszáma eléri a 40 000 főt. A tevékenységet az intézményünkhöz tartozó H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 2 fő ifjúságsegítője végzi. Kerületünkben a speciális ellátások keretében ez a munka elsősorban a József Attila lakótelepre és Középső-Ferencváros területére terjed ki. Lakossági bejelentés vagy jelzőrendszertől kapott információ alapján azonban a kerület teljes területét lefedi a szolgáltatás. Délelőtt az iskolakerülő gyerekek felkutatásával foglalkozunk, a fiatalokkal segítő beszélgetést folytatunk a probléma feltárása érdekében. Délutáni és esti órákban a H52 Ifjúsági Iroda és Közösség Tér szolgáltatás keretében a szabadidő tartalmas eltöltésére kínálunk lehetőséget.

Elérhetőségünk: Bázsa-Mosó László 0620-247-75-41


Kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka célja a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése, a kórházakban ellátott veszélyeztetett kiskorúak segítése. A nem hozzánk tartozó ügyfelek esetében továbbítjuk a jelzést az illetékes szakmai egységhez, az illetékességgel rendelkező más intézményhez, illetve visszajelzünk az egészségügyi szolgáltató felé. Feladataink a kórházakkal való kapcsolattartás, a kórházból érkező jelzések fogadása, intézkedések kezdeményezése, valamint gyermekbántalmazás, elhanyagolás észlelése esetén a védőnővel, kezelőorvossal együttműködve azonnali segítségnyújtás, intézkedés, jelzés az illetékes gyermekvédelmi intézmény, rendőrség és gyámhatóság felé.


Jelzőrendszeri tanácsadás

A jelzőrendszeri tanácsadó koordinálja, tanácsadással segíti a szolgálatot jelzőrendszeri feladataiban, koordinálja és tanácsadással segíti a jelzőrendszeri tagokat, valamint közvetítő jelleggel támogatja a szolgálat és a jelzőrendszeri tagok közötti hatékony kommunikációt.


Fejlesztő pedagógiai, gyógypedagógiai szolgáltatás

A jelen iskolarendszerben megkövetelt tudástartalom és a hazai iskolarendszer indulási különbségeket erősítő jellegzetessége miatt szükséges, hogy a gyermekjóléti alapellátás átvegyen olyan feladatokat az iskolától, melyek segítik a már egyébként is hátrányos helyzetből induló tanulók iskolarendszerben folyamatosan növekvő hátrányait leküzdeni, a sikeres társadalmi felzárkózást segíteni a fejlesztő- és gyógypedagógia eszközeivel. Fontos a lemaradó gyerekek számára, hogy negatív énképük, kudarcorintáltságuk egy segítő szakember értő és szükségleteire reagáló munkamódszereinek segítségével sikerélményt is adjon, mely a tanulásra való motiváltságot növeli.

Fentiek tükrében Központunk fejlesztő pedagógusa és gyógypedagógusa a gyermekjóléti alapellátás keretében az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat nyújtja:
 • képességfelmérés, egyéni fejlesztési terv készítése,
 • fejlesztő foglalkozások, más meglévő fejlesztési tervek követése,
 • tantárgyi megsegítés és korrepetálás,
 • nevelési tanácsadás,
 • iskola-, ill. pályaválasztási tanácsadás.
A Család- és Gyermekjóléti Központ fejlesztő pedagógiai szolgáltatásai kiterjednek minden, a kerületben tartózkodó gyermekre. A szolgáltatás a családsegítők, illetve esetmenedzserek közvetítésével vehető igénybe.

Bejelentkezés:
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység: 06(1)215-60-27
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ: 06(1)216-28-75, 216-28-76

Pszichológiai tanácsadás

A tanácsadás a professzionális segítő kapcsolati tevékenységek rendszerébe tartozik, melyek a legszélesebb értelemben vett egészséges társadalmi alkalmazkodást szolgálják. A pszichológiai támogatást igénylő emberek (sérültek családtagjai, élethelyzetükben elakadt személyek, nevelési problémákkal küzdők, élethelyzeti krízisben lévők stb.) sok esetben nem tudnak kihez fordulni, hiányoznak a döntéseket előmozdító és az „egészségesek terápiáját” vállaló intézmények és szakemberek. Ezt hiányt próbálja a kerületben pótolni a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ ezzel a speciális szolgáltatásával.

Tanácsadóink alapvető szemlélete, az általuk használt módszerek, technikák:
 • személyközpontú, humanisztikus szemlélet
 • elfogadó, támogató légkör
 • szupportív technikák
 • autogén tréning
 • kognitív viselkedésterápia
 • játék-, művészet- és meseterápia
 • szülőkonzultáció.
Bejelentkezés a családsegítők vagy esetmenedzserek közvetítésével az alábbi telefonszámokon:
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység: 06(1)215-60-27
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ: 06(1)216-28-75, 216-28-76

Kapcsolattartási Ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet mint speciális szolgáltatás a gyermekjóléti alapellátások közé tartozik. Intézményünk az életvitel szerűen kerületünkben tartózkodó gyermekek számára biztosít felügyelt, illetve segített kapcsolattartást.

A szolgáltatás általános célja:
 • a válás alatti vagy az azt követő átmeneti időszakban a gyermek(ek) és a különélő szülő számára semleges helyet biztosítson a találkozásokra;
 • a gyermek és a különélő szülő kapcsolatfelvételét, majd a kapcsolat fejlődését segítse;
 • a családtagok segítése - közvetítés (mediáció) alkalmazásával - abban a folyamatban, amelyben a gyermek és a külön élő szülő később külső helyszínen, majd a szülő új otthonában folytathassa a rendszeres kapcsolattartást.
A Kapcsolattartási Ügyelet további célja, hogy a gyermek és a különélő szülő mihamarább (néhány hónap elteltével) már külső helyszíneken vagy a szülő otthonában (természetes közegben) folytathassa a rendszeres kapcsolattartást. Ezért a gyermek, a gondozó szülő és a különélő szülő kölcsönös együttműködésére van szükség a helyzet mielőbbi normalizálása érdekében. Az Ügyelet munkatársai ezt a folyamatot közvetítéssel (mediációval) segítik.

A Kapcsolattartási Ügyeleten alkalmazott módszerek:
 • pszichológiai megsegítés egyrészt a szülők számára a gyermeknevelésben, konfliktuskezelésben, másrészt a gyermekek számára a kapcsolattartás közben felmerült pszichológiai nehézségek kezelése érdekében;
 • mediáció (szülők között, szülő és gyerek között, esetenként szülők és nagyszülők között): olyan konfliktus-kezelési módszer alkalmazása, amelyben egy kívülálló fél, a mediátor kommunikációs technikák alkalmazásával hozzásegíti a vitában álló feleket a közöttük felmerülő problémák átbeszéléséhez, azok együttműködésen alapuló megoldásához.
 • komplex szolgáltatás nyújtása minden résztvevő számára, akikkel külön-külön is, együttesen is foglalkoznak a munkatársak, tehát a rendszerszemlélet jegyében a szolgáltatásban résztvevőkön kívül a kötelezetteknek is.
Gyakorlati információk a szolgáltatás igénybevételéről:

A határozat kézhezvételét követően a szülők a Kapcsolattartási Ügyelet telefonszámán bejelentkeznek. Ezután a Kapcsolattartási Ügyelet munkatársa külön-külön időpontban mindkét szülővel első interjút vesz fel, ahol tájékoztatja a házirendről és amennyiben az számukra elfogadható, úgy a kapcsolattartási ügyelet, szerződést köt velük. Ezt követően kerül sor az első láthatásra.

A Kapcsolattartási Ügyelet kéthetente szombati napokon (általában páros heteken), családonként 2-2 óra időtartamban áll rendelkezésre. Amennyiben a határozatban páros hét szombat 2 óra időtartam szerepel, úgy mi a kapcsolattartási szerződés megkötésekor konkretizáljuk a kezdési időpontot, az aktuális szabad kapacitás függvényében.

Helyszín: 1096 Bp. Haller u. 50-52.
Levelezési cím: 1091 Bp., Üllői út 69.

Telefonszám: 06-20/422-6616
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kapcsolattartási ügyelet tájékoztató - letöltés
Kapcsolattartási ügyelet folyamatábra - letöltés


Jogi tanácsadás

A Család- és Gyermekjóléti Központ következő speciális szolgáltatása a jogi tanácsadás, melyet Ferencváros lakosai ingyenesen vehetnek igénybe. Ez a szolgáltatásunk az alábbiakat foglalja magában:
 • Tájékoztatást egy adott helyzetben, problémában alkalmazandó jogszabályokról.
 • Tájékoztatást és mérlegelés segítését, hogy az ügyfél számára milyen jogi, közigazgatási lehetőségek állnak rendelkezésére, problémájával mely intézményhez fordulhat.
 • Beadványok, keresetek, válaszlevelek, fellebbezések megírását.
 • Folyamatban lévő ügyekben iratok értelmezését, a további jogi vagy egyéb lépések megtervezésének segítését, továbbá jogszabályok értelmezését, általában az ügyfél felkészültségének, önképviseletének támogatását.
Bejelentkezés:
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység: 06(1)215-60-27
 • FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ: 06(1)216-28-75, 216-28-76


Pár- és családkonzultáció

Családban, illetve párkapcsolatban élve, ha bármely tagnak lelki problémája akad, vagy megterhelő élethelyzetbe kerül, az a többiekre is kihat. A pár- és családkonzultáció során a családon/párkapcsolaton belül előforduló nehézségekről, feszültségekről gondolkodunk közösen, és a családi kapcsolatrendszert középpontba helyezve igyekszünk segíteni azok rendezésében.

Rendszerszemléletben gondolkodva, a gondolkodás és a beavatkozás fókusza az adott felszíni problémáról és a konkrét személyekről átkerül a család vagy kapcsolat egészének működésére, az aktuális családi, egyéni és párkapcsolati életciklusokat is figyelembe véve. Ennek megfelelően leginkább a rosszul berögzült kommunikációs és viselkedési mintákkal, vagyis a sajátos "családi és párkapcsolati forgatókönyvekkel" dolgozunk. Az egymásra adott reakciók, a kapcsolati változások okozta érzelmek, az egyéni és közös hiedelmek mentén segítünk megérteni a problémák forrását és közösen keressük a lehetséges megoldásokat, amelyek egy új, immáron kielégítő családi vagy párkapcsolati működés formájában rögzülnek. Közösen megkeressük és azonosítjuk a családban/párkapcsolatban rejlő erőforrásokat és nehézségeket, majd az előbbiekre támaszkodva igyekszünk változtatni az utóbbiakon.

Az első találkozáskor meghatározzuk a kezelni kívánt nehézséget, amelyet a következő alkalmakkor közösen járunk körbe. Az alkalmak közötti időben lehetőség kínálkozik a lehetséges megoldások kipróbálására, illetve a problémákhoz kapcsolódó érzelmek, élmények, gondolatok közös feldolgozására és a tanulságok hasznosítására.

Mennyi ideig tart egy alkalom?
A találkozásokra kéthetente kerül sor, egy találkozás másfél óráig tart.

Hogyan vehető igénybe család-, vagy párkozultációs segítség?
Az ellátás családsegítő/esetmenedzser javaslatára, előre egyeztetett időpontban vehető igénybe.

Bejelentkezés első konzultációra a családsegítővel/esetmenedzserrel:
• FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység: 06(1)215-60-27
• FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ: 06(1)216-28-75, 216-28-76

A pár- és családkonzultáció intézményünkben a szociális segítő munkát kiegészítő, speciális tanácsadói szolgáltatásként vehető igénybe. Ennek megfelelően a családsegítővel, esetmenedzserrel kollégáink folyamatos kapcsolatban állnak és munkájukról kölcsönös konzultációt folytatnak a családok és párok tudtával, de kizárólag az orvosi titoktartás szabályainak megfelelő protokoll szerint.


Mediációs szolgáltatás

Mi a mediáció?
A mediáció szó jelentése: középen állni, egyeztetni, közbenjárni, közvetíteni, békéltetni.

A mediáció olyan gyors megegyezést elősegítő eljárás, ahol a vitában álló, megegyezni nem tudó felekkel mediátorok ülnek le egy térben egy asztalhoz. Ennek során a mediátorok hatékonyan segíti(k) a vitás feleket a közöttük felmerült problémák megoldásában, azzal a céllal, hogy a felek közötti kapcsolat rendeződjön, és a problémára élhető, gyakorlatias, kivitelezhető megoldás szülessen. A megoldást ebben a párbeszédben a felek maguk hozzák, de mindeközben a mediátor a felek közötti beszélgetést nyomon kíséri, hogy ne a vita éleződhessen tovább, hanem a megoldást keressék a felek.

Fontos, hogy nem a mediátor hozza meg a döntést a felek ügyében, hanem a módszer inspirálja a feleket arra, hogy sérelmeiket félretéve döntsenek a mindkettőjük számára megfelelő megoldásról.

A mediáció csak abban az esetben működik, ha a felek problémájuk megoldásához közös akaratból, és önkéntesen vesznek részt benne.

A FESZGYI Család-és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatásban a mediációs üléseken két mediátor van jelen (co-mediáció), követve a tradicionális szakmai álláspontot, viszont ettől eltérően, indokolt esetben egy mediátor is vezetheti az ülést.

A mediációról részletes tájékoztató tölthető le erre a linkre kattintva.


Hogyan lehet igénybe venni a szolgáltatást?
Bármely IX. kerületi lakos igénybe veheti a szolgáltatást a családsegítőjének/esetmenedzserének javaslatára, tanácsára és közvetítésével. Ezt követően -megadva személyes elérhetőségét- a mediátor fogja hívni a feleket telefonon, időpont egyeztetés érdekében. Bejelentkezés, időpont egyeztetés a FESZGYI Család-és Gyermekjóléti Alapellátási Egység és Központ családsegítő/esetmenedzser munkatársainál a 06-1/215-6027, 06-1/280-8185 vagy a 06-1/216-2875 telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

A szolgáltatás elsődlegesen szerda délutáni/esti időpontokban tudja fogadni klienseit, ugyanakkor lehetőség van -előzetes egyeztetés után- ettől eltérő időpont lefixálására is.

Helyszín: 1091 Budapest, Üllői út 69.

A mediációs szolgáltatás igénybevétele a családok számára térítésmentes.


Addiktológiai konzultáció

Munkaforma: egyéni, szülő- és családi konzultáció. Az egyéni, szülő- és családi konzultációk célja a kiskorú droggal való érintettségének felimerése, felmérése, továbbá az általános állapotfelmérés során kitérünk az egészségi állapotra, az iskolai helyzetre, a társas kapcsolatokra, a családi helyzetre és dinamikára, a pszichológiai állapotra, valamint a jogi tudnivalókra is az esettől függően. A segítségért hozzánk fordulóknál törekszünk problémája minél hatékonyabb, kézenfekvőbb megoldására, de nem tévesztjük szem elől azon távolabbi célt, hogy fejlesszük gyakorlati készségeit és megküzdési képességeit, asszisztáljunk abban, hogy újraépíthessen egy egészséges, kapcsolatokra épülő, józan életet.

A szolgáltatás magában foglalja az alábbiakat:

Állapotfelmérés: Beszélgetés az aktuális problémákról, a kliens életének eddigi szakaszairól, szerhasználatáról, stb. A pontos állapotfelmérés a további lépések megtervezéséhez feltétlenül szükséges.
Tanácsadás/Motivációs interjú: Szerencsés esetben már akkor megtörténhet az első találkozás, amikor még nincs komoly baj. Ilyenkor 1-2 beszélgetés, tanácsadás, a veszélyek ismertetése is hozhat eredményt. A terápiák lényeges része a motiváció felkeltése, fenntartása. A korai kezelésbe-vétel hatékony eszköze lehet a szerhasználattal kapcsolatos problémák kezelésének.
Delegálás: A szakember az állapotfelmérést követően javasolja azt az ellátási formát, amit a szerhasználó szomatikus, pszichés és addiktológiai állapota indokol. Ez azt jelenti, hogy adott esetben szűrésekre, alacsonyküszöbű szolgáltatásokba, rehablitációs otthonokba vagy más egészségügyi, illetve szociális intézménybe lehet irányítani a klienst.
Konzultáció: Az addiktológiai konzultáció komplex ellátást jelent, melynek során a szakember a kliens szociális, egészségi, pszichés állapotát, szerhasználati szokásait figyelembe véve egyéni kezelési tervet dolgoz ki és a segítő team többi tagjával konzultálva megkeresi a személyre szabott szolgáltatási lehetőségeket.

A szolgáltatás helyszíne, időpontja:

A szolgáltatást a Család- és Gyermekjóléti Központban (1091 Budapest, Üllői út 69.) lehet igénybe venni péntekenként 13 és 16 óra között. Konzultációra a családsegítőkön vagy esetmenedzsereken keresztül lehet bejelentkezni!