A Központ segítséget nyújt
  • a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló személyeknek és családoknak, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. A díjhátralék és adósságkezelés fő célja az érintettek fizetőképességének helyreállítása, ezért abban is segítséget kíván nyújtani, hogy a jövőben hogyan kerülhetik el az eladósodást.
  • Utcai szociális munka keretében az utcán tartózkodó hajléktalan személyek helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedések megtétele.
  • Az önkormányzat által fenntartott LÉLEK Program keretében LÉLEK-Pont működtetésével a kerületi hajléktalanok segítését koordinálja, programban való részvételüket, illetve egyéb segítési formák igénybevételét támogatja.