Mb. csoportkoordinátor: Kiss Judit
1096 Bp. Lenhossék 24-28. fszt. 8-as szoba
tel.: 216-0167
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási rend:
hétfő: 9:00 – 18:00 óra,
szerda: 12:00 – 16:00 óra,
péntek: 8:00 – 12:00 óra

A Díjhátralék-kezelési Csoport azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak kíván segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult: egyrészt adósságkezelési tanácsadásban, másrészt adósságcsökkentési (természetben nyújtott) támogatásban részesülhet. Az adósságkezelési szolgáltatás két eleme, az adós háztartásának adóssága megfizetéséhez nyújtott adósságcsökkentési támogatás, valamint az adós háztartás erőforrásainak feltárását, gazdálkodásának optimalizálását és motiváltságának erősítését elősegítő adósságkezelési tanácsadás egymástól el nem választható egység. Az adósságkezelési tanácsadás - lényegében - egy együttgondolkodási folyamat az igénybe vevővel annak érdekében, hogy miként lehetséges az adósságot minimális mértékűre csökkenteni az alábbi erőforrások maximális felhasználásával:
 • család meglévő jövedelme,
 • természetes támasz (rokonok, ismerősök) segítsége,
 • munkanélküli családtag esetén munkahelykeresésből és munkába állásból adódó, esetleg munkanélküli járadékból származó jövedelemnövekmény,
 • rendszeres, de nélkülözhető kiadások csökkentése,
 • családtag egészségi állapotától függő társadalombiztosítási ellátások,
 • a család szociális helyzetétől függő, nem adósságkezelés típusú szociális ellátások,
 • az eladósodás megelőzését célzó támogatások (közüzemi díjkompenzáció, lakásfenntartási támogatás),
 • a család szociális helyzetétől függő, adósságkezelés típusú támogatások, segélyek,
 • az adósság jogosultjai (közmű-, energiaszolgáltatók, társasházak, stb.) által nyújtott kedvezmények (részletfizetési lehetőség, kamatelengedés).

Az adósságkezelésben résztvevő egyén családsegítésben, ill. gyermekjóléti szolgáltatásban is részt vesz, az esetek döntő többségében életvezetési-, lakhatási-, foglalkoztatási- és mentálhigiénés tanácsadást vesznek igénybe az adósságkezelési szolgáltatás mellett. A gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás és az adósságkezelési tanácsadás egymást kiegészítő, komplex szolgáltatások, a lakosság a fenti ellátási formák egyikéből sem szorulhat ki amiatt, mert a másik szolgáltatást igénybe veszi. A lakosság a fenti ellátási formákat együttesen igénybe veheti szükség esetén.

Az adósságkezelés fő célja az érintettek fizetőképességének helyreállítása, ezért abban is segítséget kíván nyújtani, hogy a jövőben hogyan kerülhetik el az eladósodást.

A Díjhátralék-kezelési Csoport feladata, hogy:
 • tájékoztassa az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, az adós kötelezettségeiről és azok elmulasztása esetén várható szankciókról, ezzel párhuzamosan a tanácsadó is tájékozódik az adósról, a családstruktúráról, a jövedelmi és vagyoni helyzetről, az adósságba kerülés okairól, a család anyagi terhelhetőségéről, arról, hogy milyen támogatásra jogosult, stb.,
 • adósságkezelési tervet állítson össze az adóssal közösen, melynek része az elnyerhető támogatások és az önrész összegszerű számbavétele, és az adósságkezelési folyamat időbeli ütemezése, továbbá az, hogy az adós mikor és milyen módon tudja növelni saját anyagi forrásait,
 • a tervben rögzített feladatokat nyomon kövesse. A tanácsadó az adósságkezelési tervben meghatározott gyakorisággal találkozik a szolgáltatást igénybe vevővel és megbeszélik a folyamat során esetlegesen felmerülő nehézségeket,
 • a sikeres adósságkezelési folyamat lezárását követően az igénybe vevővel közösen értékelje az adósságkezelési folyamat hozadékát és esetleges nehézségeit, valamint összefoglalja a további eladósodás elkerülését célzó megoldásmódokat.

A szolgáltatás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe. Igénybevételét nem kell írásban kérelmezni.

A Díjhátralék-kezelési Csoportnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követően (amennyiben szükséges azonnal) a Csoport munkatársa előzetes egyeztetés után személyes találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló személlyel, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ illetékes szakmai egységével.

Az adósságkezelő az igénybevétel előtt tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára
 • a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,
 • az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
 • panaszjog gyakorlásának módjáról,
 • az iroda házirendjéről,
 • arról, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,
 • a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

A jogosult és hozzátartozója az igénybevételkor köteles:
 • nyilatkozni a kapott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról,

A Díjhátralék-kezelési Csoport szolgáltatásai keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú veszélyeztetettségének észlelése esetén jelzési kötelezettsége van a Család- és Gyermekjóléti Központ felé.