Szabályzatok
 • A Család- és Gyermekjóléti Központ házirendje – letöltés
 • A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység házirendje - letöltés
 • A Család- és Gyermekjóléti Központ tájékoztató anyagának letöltése.
 • A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység tájékoztató anyagának letöltése.
Formanyomtatványok
 • ESETJELZŐLAP formanyomtatványunk letölthető pdf és word formátumban.
 • Bántalmazásra, elhanyagolásra vonatkozó jelzés esetében kérjük, hogy a B/E esetjelzőlap.pdf illetve B/E esetjelzőlap.docx formanyomtatványt használják. Kitöltéskor figyeljenek arra, hogy csak a zártan kezelendő részben írjanak le olyan információkat, amelyek a jelző kilétére utalhatnak!
 • A Család- és Gyermekjóléti Központtal való együttműködés első dokumentuma a NYILATKOZAT, melynek kitöltésével rögzítésre kerülnek a gondozáshoz szükséges legalapvetőbb adatok, továbbá az igénybe vett szolgáltatás(ok).
Tájékoztató anyagok, módszertani leírások
 • Módszertani útmutató a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszűntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan - letöltés
 • Szakmai, gyakorlati iránymutatás a területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak ellátásához, különös tekintettel a korai észlelésre, jelzésre és az együttműködésre - letöltés
 • Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról, 2017. - letöltés
 • Tájékoztató a szociális ellátásokról, 2017. - letöltés