Az együttműködésre kész ferencvárosi lakosok mentorálásért/esetmenedzseléséért felelős szakmai műhely.


A Családmentori Csoport legfőbb feladata:

„Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban” JAT I. ütem KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003. pályázat keretében létrehozott szakmai egység, alapvető célja a kerületben lakó/elköltöző/beköltöző családok speciális segítése, esetmenedzselése.

Az együttműködésre kész családokkal az általuk megnevezett nehézségek megoldása, kezelése érdekében olyan segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevőknek, ami igényeikhez és szükségleteikhez a leginkább illeszkedik és lehetővé teszi, hogy a családok képessé váljanak azok leküzdésére, kezelésre.

Támogatja a lakóközösséget annak érdekében, hogy a különböző szociokulturális háttérrel érkező családok egymással konstruktív lakóközösségként működjenek. Ennek érdekében egyrészt bekapcsolja a közösséget a programba, másrészt felmerülő nézeteltérések, konfliktusok esetén közvetít, támogatja a feleket a problémamegoldásban és támogatja a konstruktív együttélés megteremtésének feltételeit. Segít az új lakóknak a közösségbe beilleszkedni, a közösségnek pedig segít az új lakók befogadásában.

A családmentornak jelzési kötelezettsége van a családsegítés és gyermekvédelmi rendszer, szociális gondozási rendszer (idősgondozás, pszichiátriai betegek ellátása), védőnői és egészségügyi rendszer felé. Szükség esetén a konkrét segítségnyújtásban is szerepet vállal az érintett szakmai egység vezetőjével, munkatársával történt egyeztetés alapján.


A Családmentori Csoport elérhetősége:
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. I. em.  
Lombos Petra Tel.: 06-20-518-3311