A Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ a lakhatással összefüggő problémákkal küzdő kerületi lakosok megsegítésére létrejött három munkacsoport egységes elnevezése.

Szakmai vezető: Kecskés Éva

A Központ részei telephelyek szerint:

1. Díjhátralékkezelési Csoport
Telephely:
1096 Bp. Lenhossék 24-28. fszt. 8-as szoba
tel.: 061/216-0167

2. LÉLEK-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali Melegedő

 2.1. LÉLEK–Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport
 Telephely:
 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.
 Telefon/fax: 061/264-1375; 0620-453-7617

 2.2. Nappali Melegedő
 Telephely:
 1097 Gubacsi u. 21.
 Tel.: 061/219-5568, 061/210-1995

A Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ egyes egységei segítséget nyújtanak:

  • A lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló személyeknek és családoknak, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. A díjhátralék és adósságkezelés fő célja az érintettek fizetőképességének helyreállítása, ezért abban is segítséget kíván nyújtani, hogy a jövőben hogyan kerülhetik el az eladósodást.
  • Utcai szociális munka keretében az utcán tartózkodó hajléktalan személyek helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedések megtétele.
  • Az önkormányzat által fenntartott LÉLEK Program keretében LÉLEK-Pont működtetésével a kerületi hajléktalanok segítését koordinálja, programban való részvételüket, illetve egyéb segítési formák igénybevételét támogatja.
  • A Nappali melegedő azon személyek ellátását biztosítja, akik tartósan vagy átmenetileg a hajléktalanság állapotába kerültek (közterületen, utcán élők, nem lakás céljára szolgáló helyiségben élők, az éjszakát éjjeli menedékhelyen töltők, és átmeneti szállók lakói). A Nappali melegedő nyitott azok számára is, akik a hajléktalanság veszélyállapotában vannak. Ők, a lakosság legszegényebb rétegei: a lakbért éppen még fizetők, de ennivalóra, meleg vízre már nem telik, illetve a már kilakoltatás előtt állók.