Szolgáltatásnyújtás helye: 1096 Bp. Lenhossék u. 24-28. magasföldszint 8-as szoba
tel.: 061-216-0167
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Munkatársak:
Petrik Emese Zita adósságkezelési tanácsadó
Klöczl Marianna adósságkezelési tanácsadó

Ügyfélfogadási rend:
hétfő: 9:00 – 18:00 óra,
szerda: 12:00 – 16:00 óra,
péntek: 8:00 – 12:00 óra

A Díjhátralék-kezelési Csoport azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak kíván segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult egyrészt adósságkezelési tanácsadásban, másrészt adósságcsökkentési támogatásban részesülhet.

Az adósságkezelési szolgáltatás két eleme egymástól nem elválasztható egységet alkot:

 • az adós háztartás hátralékainak megfizetéséhez nyújtott adósságcsökkentési támogatás,
 • az adós háztartás erőforrásainak feltárása, gazdálkodásának optimalizálása, motiváltságának erősítése.
Az adósságkezelési tanácsadás lényegében egy együtt gondolkodási folyamat az igénybe vevővel annak érdekében, hogy miként lehetséges az elmaradásokat minimális mértékűre csökkenteni az alábbi erőforrások maximális felhasználásával:

 • család meglévő jövedelme,
 • természetes támasz (rokonok, ismerősök) segítsége,
 • munkanélküli családtag esetén munkahelykeresésből és munkába állásból adódó, esetleg munkanélküli járadékból származó jövedelem,
 • családtag egészségi állapotától függő társadalombiztosítási ellátások,
 • a család szociális helyzetétől függő, nem adósságkezelés típusú szociális ellátások,
 • az eladósodás megelőzését célzó támogatások (közüzemi díjkompenzáció, lakásfenntartási támogatás),
 • a család szociális helyzetétől függő, adósságkezelés típusú támogatások, segélyek,
 • az adósság jogosultjai (közmű-, energiaszolgáltatók, társasházak stb.) által nyújtott kedvezmények keresése - részletfizetési lehetőség, kamatelengedés –, valamint azok igénylése.
Az adósságkezelésben résztvevő egyén családsegítésben, ill. gyermekjóléti szolgáltatásban is részt vesz. Az esetek döntő többségében életvezetési-, lakhatási-, foglalkoztatási- és mentálhigiénés segítséget, információkat kaphatnak az adósságkezelési szolgáltatás mellett. A gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás és az adósságkezelési tanácsadás egymást kiegészítő, komplex szolgáltatások. Természetesen, a lakosság a fenti ellátási formák egyikéből sem szorulhat ki amiatt, mert a másik szolgáltatást igénybe veszi. Szükség esetén együttesen, akár egy időben is rendelkezésre állnak a fenti ellátási formák.

Az adósságkezelés fő célja az érintettek fizetőképességének helyreállítása, azonban az is a feladata, hogy segítsen elkerülni a jövőben az újabb eladósodást.

A Díjhátralék-kezelési Csoport feladata:

 • tájékoztatás az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, a hátralékba került család/egyén kötelezettségeiről, azok elmulasztása esetén a várható szankciókról. Vállalt együttműködés esetén, ezzel párhuzamosan a tanácsadó is tájékozódik az ügyfél jövedelmi és vagyoni helyzetről, az adósságba kerülés okairól, a családstruktúráról, anyagi terhelhetőségükről, valamint arról, hogy milyen támogatásra jogosultak;
 • adósságkezelési tervet állít össze az adóssal közösen, melynek része az elnyerhető támogatások és az önrész összegszerű számbavétele, az adósságkezelési folyamat időbeli ütemezése, továbbá az, hogy ügyfelünk mikor és milyen módon tudja növelni saját anyagi forrásait;
 • a tervben rögzített feladatokat nyomon követése. A tanácsadó az adósságkezelési tervben meghatározott gyakorisággal találkozik a szolgáltatást igénybe vevővel és megbeszélik a folyamat során esetlegesen felmerülő nehézségeket.
 • sikeres adósságkezelési folyamat lezárását követően az igénybe vevővel közösen értékelik az adósságkezelési folyamat hozadékát és esetleges nehézségeit, valamint felvázolják a további eladósodás elkerülését célzó megoldásmódokat. A probléma ismétlődésének lehetősége miatt, előfordul után követés is, a kliens családsegítőjével közösen. Ennek érdekében az önkormányzat adekvát szerveivel szoros együttműködésben igyekszünk az újabb adósságok felhalmozódását és visszafordíthatatlan következményeit (pl. lakásvesztés) megakadályozni.
A szolgáltatás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe.

A Díjhátralék-kezelési Csoportnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követően (amennyiben szükséges azonnal) a Csoport munkatársa előzetes egyeztetés után személyes találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló személlyel, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ illetékes szakmai egységével.

Az adósságkezelő az igénybevétel előtt tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára a következőkről:

 • a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,
 • az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
 • panaszjog gyakorlásának módjáról,
 • az iroda házirendjéről,
 • arról, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,
 • a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.
A jogosult és hozzátartozója az igénybevételkor köteles írásban nyilatkozni a jelenleg hatályos adatvédelmi szabályokról (GDPR) kapott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről.

A Díjhátralék-kezelési Csoport szolgáltatásai keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú veszélyeztetettségének észlelése esetén jelzési kötelezettsége van a Család- és Gyermekjóléti Központ felé.