A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
pszichológiai tanácsadó
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 4 hónap próbaidővel, előreláthatóan: 2021. 07. 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Budapest, 1091 Budapest, Üllői út 69.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Család- és Gyermekjóléti Központ jogszabályban meghatározott feladatának ellátása. Intézményünkben ez a feladatellátás komplex, szolgáltatásközpontú modell mentén történik, az intézmény belső protokollja alapján, figyelembe véve a tanácsadó pszichológusok saját szakmai protokollját is.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • egyetem, okleveles pszichológus (MA)
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • a család- és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett szakmai tapasztalat
 • traumatizált kliensekkel való munkában szerzett szakmai tapasztalat
 • tanácsadó szakpszichológus végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • iskolai végzettségeket/szakmai képesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fenn;
 • sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2021. április 1-től tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 19.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobák-Kiss Tímea szakmai vezető nyújt, a +36209106244 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Elektronikus úton a munkakör megjelölésével az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok bírálata folyamatos.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 
Kérjük pályázata benyújtásakor a munkakör megjelölését.
A dolgozóknak béren kívüli juttatások: cafeteria, - önkormányzat által biztosított kerületi pótlék, - ruhapénz, - havonta BKK bérlet biztosított.
 
Az intézményhez munkára jelentkezők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elérhető a www.feszgyi.hu/adatvedelmi-tajekoztatas oldalon elektronikusan, az intézmény székhelyén és telephelyein elektronikusan. Kérjük, hogy a pályázati anyag elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót elolvasni szíveskedjenek.
 

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) pályázatot hirdet

esetmenedzser munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege:
- teljes munkaidős (heti 40 óra), határozatlan idejű időtartamra (4 hónapos próbaidővel).

A munkakörben ellátandó feladat:
- a munkakörben ellátandó feladat: a Család- és Gyermekjóléti Központ gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó (az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a végrehajtási rendelete alapján) család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetmenedzseri feladatainak ellátásával összefüggő szakmai munka végzése.

Béren kívüli juttatások:
- havi budapesti BKK bérlet
- cafeteria
- kerületi pótlék
- ruhapénz

Pályázati feltételek:
- 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben előírt végzettség,
- felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
- ferencvárosi helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
- iskolai végzettségeket/képzettségeket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy
  - a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
  - a pályázóval szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fenn
  - sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok bírálata folyamatos. Az elbírálást 3 tagú bizottság végzi.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális munkás munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: teljes munkaidős (heti 40 óra), határozatlan idejű (4 hónapos próbaidővel).

A munkakörben ellátandó feladat:
- óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtása köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermekek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Béren kívüli juttatások:
- havi budapesti BKK bérlet
- cafeteria
- kerületi pótlék
- ruhapénz

Pályázati feltételek:
- 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2018. szeptember 1. napjától hatályos 2. sz. melléklet II. rész I. 1/a. pontjában előírt végzettség
- felhasználói szintű MS Office ismeretek: MS Word és MS Excel gördülékeny használata,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- iskolai szociális munkában vagy gyermek- és ifjúságvédelmi munkában, illetve a gyermekvédelem területén szerzett tapasztalat,
- szociálpedagógus végzettség,
- ferencvárosi helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél;
- iskolai végzettségeket/képzettségeket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata;
- nyilatkozat arról, hogy
  - a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
  - a pályázóval szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fenn
  - sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pál Csaba koordinátor részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok bírálata folyamatos. Az elbírálást 3 tagú bizottság végzi.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.

Az intézményhez munkára jelentkezők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elérhető a www.feszgyi.hu/adatvedelmi-tajekoztatas oldalon elektronikusan, az intézmény székhelyén és telephelyein.

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)
pályázatot hirdet
óvodai-iskolai szociális munka koordinátori munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: teljes munkaidős (heti 40 óra), határozatlan idejű (4 hónapos próbaidővel).

Az óvodai-iskolai szociális munka a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást.

A munkakörben ellátandó feladat:
 • az óvodai-iskolai szociális munka szolgáltatás megszervezése, óvodai-iskolai szociális munka végzése;
 • az Óvodai-iskolai Szociális Munkás Csoport tevékenységének szervezése, irányítása, felügyelete és értékelése.

Pályázati feltételek:
 • 15/1998. SzCsM rendeletben meghatározott képesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • iskolai szociális munkában vagy gyermekvédelemben szerzett tapasztalat,
 • vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy
 • a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2017. augusztus 14.

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 04. napjától tölthető be.


A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.

Érdeklődni a +36(20)910-62-44, +36(1)216-28-75 vagy +36(1)216-28-76 telefonszámokon Dobák-Kiss Tímea szakmai vezetőnél lehet.
 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

pénzügyi előadó


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1096 , Lenhossék utca 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A munkakörbe tartozó számlák számszaki, alaki ellenőrzése, táblázatok vezetése, illetve egyéb lényeges feladatok: pénzügyi egyeztetések, analitikák, vevőszámlák elkészítése és továbbszámlázások elvégzése. Az államháztartás rendje szerinti számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok elvégzése, kontírozás, könyvelés kötelezettségvállalás vezetése. Helyettesítő pénztárosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett mérlegképes könyvelői szakképesítés (regisztrált mérlegképes könyvelő),
 • Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
CT ECOSTAT könyvelő program kezelése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Fehérné dr. Végh Krisztina részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1092 , Knézich utca 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátottakkal kapcsolatos dokumentáció vezetése, Számlák készítése, beszedése, Adminisztrációs munka a TEVADMIN rendszerben, Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Középfokú képesítés, pénzügyi, számviteli ügyintéző,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Emelt szintű szakképesítés,
 • Hasonló területen szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:2016. július 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Bodonyiné Molnár Margit igazgató helyettes részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:2016. augusztus 1.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet
a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
családgondozó munkakör mellett intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:
1095 Budapest, Mester u. 19.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családgondozó munkakör betöltése mellett a szociálisan rászorulók részére a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat, átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátásokat biztosító költségvetési intézmény vezetése irányítása.

Ügyeleti időben fogadja és meghallgatja a központba érkezőket. Információkat ad, az új klienseket gondozásba veszi. Lakókörnyezetében megismeri a kliensei családtagjait, a családok belső struktúráját, a környezeti feltételeiket. Felismeri és ismerteti a konfliktusokat és ezek okait. A családokkal közösen dolgozza ki a lehetséges konfliktusmegoldó stratégiát. Meghatározza a személyes együttműködési szükségleteket. Rendszeresen és folyamatosan együttműködik a családokkal. Az együttműködési stratégiát írásbeli szerződés keretében rögzíti. Együttműködik a konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatba kerülő nevelési, oktatási intézményekkel, alapítványokkal, egyházakkal. Javaslatot tehet a kapcsolódó társintézmények igénybevételére. Részt vesz a problémamegoldó csoportok munkájában.

A költségvetési szerv irányítója és egyszemélyes felelőse az igazgató, önálló munkáltatói és gazdálkodási jogkörrel. Felelős az irányítása alatt álló szervezet törvényes működéséért, a jogszabályok betartásáért. Vezeti és képviseli az intézményt, meghatározza annak szervezeti felépítését és működési rendjét, biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges feltételrendszereket. Jóváhagyja a szervezeti egységek ügyrendjét. Felügyeli és ellenőrzi a szervezeti egységek, valamint a belső ellenőr munkáját, vezetőit rendszeresen beszámoltatja.

Elkészíti az Intézmény éves munka és ellenőrzési tervét, valamint éves beszámoló jelentést és statisztikai összefoglalót. Felelős az adatvédelemért. Szerződéséket, együttműködési megállapodásokat köthet, kötelezettségeket vállalhat a hatályos jogszabályi keretek között. Engedélyezi az intézmény által nyújtott természetbeni és pénzbeli támogatásokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a Kjt. a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • magasabb vezetői megbízás feltétele legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • szociális szakvizsga, szociális szakvizsga hiányában a magasabb vezetői beosztás a megbízást követő két évig tölthető be,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolyatatása,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok ne álljon fenn.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez. Amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata. Nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben fennáll-e. Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
A KSZK honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmaziáné Horváth Marianna nyújt, a 215-1077/232-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30571/2015/XXV., valamint a munkakör megnevezését: családgondozó munkakörre épülő intézményvezetői megbízás.
 • Személyesen: Apollónia Aranka, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés családgondozó munkakörre – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának várható ideje:
2015. novemberi képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Önkormányzat honlapja – KSZK-n történő megjelenéssel egyidőben.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a www.feszgyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 16. 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
FESZGYI, I. számú Családsegítő Központ 

családgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1098 Budapest, Pöttyös utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családgondozás- problémával küzdő egyének és családok segítése- egyéni esetkezelés, krízis intervenció, közösségi szociális munka- informálás, ügyintézésben segítségnyújtás, érdekképviselet, családlátogatás, adminisztratív feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, 1/2000. (I.07.) SzCsM. rendeletben előírt képesítés,
 • büntetlen előélet
 • felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • szakmai tapasztalat, valamint ferencvárosi helyismeret előnyt jelent
Elvárt kompetenciák:
 • önálló munkavégzés,
 • terhelhetőség,
 • pontosság, megbízhatóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • Végzettséget igazoló bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Molnár Renáta részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 17.
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, Gyermekjóléti Központja pályázatot hirdet családgondozó/adósságkezelési tanácsadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: teljes munkaidős (heti 40 óra), határozott idejű (4 hónapos próbaidővel).
A munkakörben ellátandó feladat: családgondozás, adósságkezelési tanácsadás.

Pályázati feltételek:
 • 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározott képesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • szakmai tapasztalat (legalább 3 év),
 • ferencvárosi helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 23.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2014. december 31.
A munkakör legkorábban 2015. január 5. napjától tölthető be.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a Dorkó.Ildikó@feszgyi.hu e-mail címre várjuk. 
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága pályázatot hirdet családmentor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: teljes munkaidős, határozott idejű, a pályázat időtartamára (2015. április 25-ig) szól (4 hónapos próbaidővel).

A munkakörben ellátandó feladat: A Budapest IX. kerület, Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban József Attila Terv I. ütem Program, JAT I. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 számú pályázat keretében végzendő egyéni és közösségi szociális munka.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség (diploma),
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szakmai tapasztalat (legalább 1-3 év),
- felsőfokú szociális végzettség
- Ferencvárosi helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy
  - a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
  - sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 21.
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága pályázatot hirdet családmentor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: teljes munkaidős, határozott idejű, a pályázat időtartamára (2015. április 25-ig) szól (4 hónapos próbaidővel).

A munkakörben ellátandó feladat: A Budapest IX. kerület, Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban József Attila Terv I. ütem Program, JAT I. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 számú pályázat keretében végzendő egyéni és közösségi szociális munka.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú szociális végzettség (diploma),
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szakmai tapasztalat (legalább 1-3 év),
- Ferencvárosi helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy
    - a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
    - sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 20.
A munkakör legkorábban 2014. július 15. napjától tölthető be.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.