A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, Gyermekjóléti Központja pályázatot hirdet családgondozó/adósságkezelési tanácsadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: teljes munkaidős (heti 40 óra), határozott idejű (4 hónapos próbaidővel).
A munkakörben ellátandó feladat: családgondozás, adósságkezelési tanácsadás.

Pályázati feltételek:
  • 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározott képesítés,
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • szakmai tapasztalat (legalább 3 év),
  • ferencvárosi helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
  • sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 23.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2014. december 31.
A munkakör legkorábban 2015. január 5. napjától tölthető be.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a Dorkó.Ildikó@feszgyi.hu e-mail címre várjuk.