Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a FESZGYI-t, hogy Ferencváros testvérvárosa, Beregszász lakói részére adományokat gyűjtsön.

Az adományok gyűjtésének ideje hétfőtől péntekig 9-15 óra között az alábbiakban kijelölt telephelyeinken:

A FESZGYI adomány átvételre kijelölt telephelyei:
Szivárvány Gondozási Központ Toronyház utca 11.
Platán Idősek Klubja Toronyház utca 11.
Nefelejcs Gondozási Központ Knézich utca 17.
Borostyán Idősek Klubja Knézich utca 17.
Család- és Gyermekjóléti Központ Üllői út 69.
Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység Lenhossék utca 7-9.
H52 Ifjúsági Iroda Haller utca 52.
Tavirózsa Gondozási Központ Mester utca 33.-35.
Napsugár Idősek Klubja  Mester utca 33.-35.
Családmentori Csoport  Lenhossék utca 24-28

A fent felsorolt telephelyeken kívül szabad közterületen Ferenc tér Pavilonban is lehetőség lesz az adományok átadására, az alábbi napokon 14-18 óra között.
 • 2022. június 21. kedd
 • 2022. június 23. csütörtök
 • 2022. június 28. kedd
 • 2022. június 30. csütörtök
 • 2022. július 05. kedd
 • 2022. július 07. csütörtök
 • 2022. július 12. kedd
 • 2022. július 14. csütörtök
 • 2022. július 19. kedd
 • 2022. július 21. csütörtök
 • 2022. július 26. kedd
 • 2022. július 28. csütörtök
Igény szerint a gyűjtés folytatása egyeztetést követően folyamatos lehet.

Testvérvárosunk lakóinak az alábbiakra lenne szükségük:
 • tartós élelmiszer (só, liszt, cukor, olaj, száraztészta, ásványvíz, konzervek, rizs, gyümölcslevek, bébiétel)
 • tisztálkodási szerek, pelenka
 • tisztító szerek
A természetbeni adományokon túl lehetőség van pénzbeli támogatásra is.
Erre az Önkormányzat által nyitott adományszámlára várjuk pénzbeli támogatásukat:
10401196-50526785-49711329


Budapest, 2022.06.10.

FESZGYI vezetősége

A polgármester évente egy alkalommal legfeljebb 100.000 forint támogatást nyújthat annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek, aki lakhatásához kapcsolódó rendkívüli élethelyzete miatt anyagi segítségre szorul.
A támogatás a családban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.

Szociálisan rászorult:
Szociálisan rászorult az a személy, akinél a vele életvitelszerűen együtt élő család egy főre jutó nettó havi jövedelme (továbbiakban: a család egy főre jutó jövedelme) nem haladja meg a nyugdíjminimum 350 %-át (2021. évben 99.750,-Ft), egyedül élő kérelmező esetén a nyugdíjminimum 450%-át (2021. évben 128.250,-Ft) és vagyonnal nem rendelkezik.

Rendkívüli élethelyzet különösen, ha a kérelmező
 • lakásbérleti jogviszonya felmondásra került és a támogatás odaítélésével a kilakoltatás veszélye elhárul, vagy
 • lakásbérleti-, közös költség-, közüzemi díjtartozása keletkezett és azt egyéb módon rendezni nem tudja, vagy
 • bűncselekményből származó káresemény károsultjává válik, és a kár vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik, vagy
 • lakás-karbantartási (nyílászárók, fűtőberendezés, tűzhely, meleg víz előállító berendezés, kád, mosdó, falikút, mosogató, WC, csaptelep javítása, felújítása, cseréje; elektromos hálózat javítása, cseréje; beázás, csőrepedés után kőműves és hideg-melegburkolási munkálatok) költségét vagy a lakhatást és létfenntartást alapvetően meghatározó felszerelési tárgyak (vízóra, mosógép, bútor, hűtőgép, konyhai kisgépek, stb.) javítása és cseréje költségét saját erőből fedezni nem tudja, vagy
 • a családot elemi kár érte.

Rendkívüli élethelyzet igazolására a benyújtott kérelem mellé, a kérelmezőnek csatolni szükséges minden olyan iratot, dokumentumot, nyilatkozatot (igazolás, számla, okirat, szakvélemény, tanúsítvány) amivel a rendkívüli élethelyzetet igazolni tudja.

A kérelem elbírálásához a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által készített környezettanulmány és támogató javaslat szükséges.

Az elhasználódott vagy meghibásodott dolog cseréje csak a kereskedelemben kapható legegyszerűbb, és a meghibásodott dologhoz hasonló típusra vonatkozhat.

Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek:
 • akinek a családjában a kérelmezett díjtartozás az adósságcsökkentési támogatás igénybe vételével rendezhető,
 • aki 24 hónapon belül ugyanazon díjtartozása kiegyenlítésére, ugyanazon lakás-karbantartási költségre nyújtja be kérelmét, vagy aki 5 éven belül ugyanazon lakás-karbantartási vagy felszerelési tárgy cseréjére nyújtja be kérelmét.

A támogatás adott célra történt felhasználását kérelmező köteles a támogatás nyújtásáról szóló határozatban megjelölt időben és módon igazolni, melyet a hivatal környezettanulmány készítése során ellenőrizhet.

Amennyiben az ügyfél a részére megállapított támogatást nem a támogatás céljának megfelelően vagy rosszhiszeműen használta fel, a kapott támogatás visszafizetésére kötelezhető.

 
2020. 11. 04. napján lépett hatályba, „A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet. Ezt követte, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet.

Fenti rendeletek, a vírus terjedésének lassítását, illetve terjedésének megakadályozását hivatottak szolgálni.
 
Az utóbbi időben Intézményünk dolgozói, valamint ellátotti körében is tapasztalható, a koronavírus járvány terjedésének felgyorsulása.
 
A fertőzésveszély elkerülése, valamint egészségük védelme érdekében a FESZGYI Igazgatójaként, az idősek nappali ellátásának vonatkozásában az alábbi működési rend módosítást rendelem el.


SZÜNETELŐ SZOLGÁLTATÁSOK:

2020.  DECEMBER 07., hétfői naptól,
az alábbi szolgáltatások nyújtása módosul, illetve szünetel:

 • SZÜNETEL
  • Fodrász                                                                             
  • Masszázs                                                                          
  • Pedikűr
 • SZÜNETEL
  • Szociális étkeztetés helyben fogyasztással

Fenti időponttól, a klubtagok számára is elvitellel biztosítjuk az étkeztetést!

 • Szociális étkeztetésELVITELLEL
  • az étkezőbe történő belépést megelőzően, szükséges a kéz fertőtlenítése,
  • az étkeztetést elvitellel igénybe vevők számára kötelező, a 2 méteres védőtávolságra vonatkozó szabály betartása,
  • az étkeztetéssel megbízott dolgozó a tálalás, kiszolgálás közben köteles szájmaszk, és gumikesztyű használatára.
Szabadidős foglalkozás:
 • SZÜNETEL
  • Asztali játékok (társas játék, kártyajáték)

Az asztali játékok, valamint kártyajáték esetében nem tartható a 1,5 – 2 méteres távolság.  Így még a kötelező  szájmaszk, és gumikesztyű használat esetén sem garantált a biztonságos egészségvédelem.

 • Az igények felmérése, valamint egyeztetést követően, a klubtagok részére benti foglalkoztatás helyett külsős programok szervezésével is biztosítjuk a szabadidős programokat (kirándulások, szabadtéri programok szervezése).
Az ebéd elvitelével egyidőben a klubtagok számára LEHETŐSÉG NYÍLIK:
 • a klub területén történő társas kapcsolatok ápolására, beszélgetésre (2 méteres távolság betartása, szájmaszk használata mellett),
 • esetkezelésre, tanácsadás körébe tartozó tevékenységek igénylésére,
 • egyéni életvezetési gondok átbeszélésére, segítségnyújtás igénylésére.
Pozitív Covid tesztet követő karantén idején, valamint szükség szerintigénybe vevőink számára a segítségnyújtást – az önálló életvitel fenntartása érdekében -, saját lakókörnyezetben is biztosítjuk (pl.: bevásárlásban történő segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés).

Munkatársaink számára, akik az ellátott lakókörnyezetében, otthonában, utcán, közterületen végeznek munkát, fertőtlenítő szereket (hordozható kézfertőtlenítőszer, fertőtlenítő törlőkendő) és védőfelszerelést – szájmaszk, gumikesztyű - biztosítunk.
 
Azon ellátottakat, akik a nappali intézményben nyújtott szolgáltatásokat nem kívánják igénybe venni, rendszeresen megkeressük telefonon, érdeklődünk állapotukról, és felajánljuk számukra a segítséget.

LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK A TOVÁBBIAKBAN IS:

 • csoportos tornára /fizikai aktivitás megőrzése érdekében/,

(csökkentett létszámmal, kötelező a 2 m távolságtartás)

 • pszichológus előadására /mentálhigiénés egészségvédelem körében/,

(csökkentett létszámmal, kötelező a 2 m távolságtartás)

 • háziorvosi előadásra /egészségmegőrzés, -védelem körében/, 
 •  az igénybevevő által behozott – saját használatú ruhanemű, ágynemű – mosására,

(előre egyeztett időpontban)

 • tusolási lehetőség igénybevételére,csúszásmentes környezetben, szükség esetén segítséggel, személyi higiéné megtartása érdekében.

(előre egyeztett időpontban)

 
Az intézményben történő tartózkodás ideje alatt:

Igénybevételre vonatkozó alapvető higiénés szabályok:

A klubot kizárólag egészséges személy látogathatja. Igénybevétel esetén, az előírt higiénés szabályok betartása, mindenkire kötelezően érvényesek. 

Az intézménybe való belépéskor kötelező:

 • testhőmérséklet ellenőrzés

(érintésmentes hőmérővel)

 • megemelkedett testhőmérséklet esetén, az intézménybe nem lehet belépni

(Az igénybe vevő figyelmét fel kell hívni arra, hogy haladéktalanul keresse fel háziorvosát, a szükséges orvosi ellátás igénybevétele miatt. Szükség esetén segítséget nyújtunk, a háziorvossal történő kapcsolatfelvételhez)

 • cipőtalp fertőtlenítés

(erre a célra fertőtlenítővel átitatott lábtörlő/rongy áll rendelkezésre),

 • kézfertőtlenítés

(az intézmény bejáratánál elhelyezett alkoholos fertőtlenítőszerrel)

 • nyilatkozattétel, az egészségi állapotról:
  1. bármilyen egészségügyi panaszról, tünetről és arra vonatkozólag, hogy az
  2. elmúlt időszakban kapcsolatba került e járványügyi szempontból kockázatot jelentő személlyel.
Általános higiénia szabályok
 • folyamatos szükséges biztosítani az Intézmény fertőtlenítő takarítását

(beleértve a közösségi-, valamint vizes helyiségeket, és a munkatársak tartózkodására szolgáló helyiségeket is, korlát, kilincs, kapcsoló stb.)

 • az intézményben található felületeket naponta több alkalommal fertőtleníteni kell,  

(különös tekintettel az asztalokra, székekre, kilincsekre, és minden olyan tárgyra, amelyet az ellátottak saját maguk is kezelnek, pl.: televízió, távirányító, számítógép, telefon, játékok)

 • fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a virucid fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.
 • az épületet, és annak helyiségeit naponta többször szükséges szellőztetni
 • a kéz fertőtlenítésre/mosására biztosítani kell folyékony szappant, valamint papír kéztörlőt,
 • lehetőség szerint a közösségi terekben szükséges kézfertőtlenítő kihelyezése, a folyamatos használat érdekében
 
A jelen értesítőben meghatározott szolgáltatásnyújtás módosítása, visszavonásig érvényes.

Köszönjük, a szolgáltatások módosított igénybevételének tudomásul vételét, valamint együttműködő segítségüket, mellyel megvalósítható egészségük védelme, valamintafertőzésveszély elkerülése.

Budapest, 2020. 11. 30.
 

Gedeon Andor
FESZGYI Igazgató

Az Országos Rendőr-főkapitányság egy veszélyes hatású új pszichoaktív anyag megjelenéséről számolt be. A szóban forgó szintetikus kannabinoid származékot több mint 50 lefoglalás során azonosították eddig Budapesten és az ország több megyéjében.
 
Az anyagot két hónapja azonosították először, azóta legkevesebb 11 haláleset köthető ennek a szernek a fogyasztásához. Az elhunytak többsége drogfogyasztó múlttal rendelkezett, a halált megelőzően fáradékonyságra, szívtájéki fájdalomra, légzési nehézségre panaszkodtak, a halál előtt görcsös rohamról számoltak be. Az esetek feltárása jelenleg is folyamatban van.
 
Legtöbbször "varázsdohány" néven ismert, szintetikus hatóanyaggal átitatott dohánymintát, néhány esetben átitatott zöld gyógynövény-törmeléket, illetve barnás-narancssárgás színű, por formájú, közel tiszta hatóanyagot foglalt le a Rendőrség. Az eddigi eredmények alapján valószínűsíthető, hogy az új dizájner drog a korábbi hasonló vegyületeknél sokkal veszélyesebb, ám külsőre nem különböztethető meg a más hatóanyagot tartalmazó "herbál" illetve "varázsdohány" készítményektől, illetve ezek tiszta hatóanyagát tartalmazó poroktól.
 
A sajtóban megjelent "bika" megnevezés az anyag (4F-MDMB-BICA) kémiai nevére utal. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az utcán jelenlévő szintetikus kannabinoid származékok (utcai nevek: herbál, varázsdohány, bió, biofű, ható) fogyasztása fokozott kockázatokkal jár.
 
Amennyiben az ilyen szert használóknál a fáradékonyság, szívtájéki fájdalom, légzési nehézség, vagy görcsös roham tünete észlelhető, kérjük haladéktalanul hívjanak mentőt!
 

Harminc éves lett a FESZGYI. A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények három évtizede kezdte el segítő munkáját.

Már a kezdetektől fogva az intézmény célja és elsődleges feladata, hogy segítséget és támogatást nyújtson az ellátottak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartása érdekében.
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Tisztelt Ellátottak!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 21.-i ülésén döntött arról, hogy a Budapest IX. kerület Ecseri u. 19. szám alatt lévő, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságához tartozó Árvácska Idősek Klubja a továbbiakban Budapest IX. kerület Osztag u. 17. szám alatt lévő új telephelyen folytatja működését (felújítási munkálatok valamint az engedélyeztetési eljárást követően).

A költözést, valamint az új telephely kialakítását az egyéb közszolgáltatásokhoz (posta és háziorvosi rendelő) való széleskörű lakossági hozzáférés indokolta, hiszen az említett közszolgáltatások a Gyáli út 17-19. szám alatt található szakorvosi rendelőben elérhetők. A szakorvosi rendelő teljes kapacitása nem kihasznált, így műszakilag jelentős felújításra szorul, de a szakorvosi rendelő épülete nem az Önkormányzat tulajdona. A felnőtt háziorvosi rendelő elhelyezését mindenképpen az Aszódi úti lakótelepen volt szükséges megoldani, mivel a háziorvosi körzet területe nagyobb részt a Gyáli-Aszódi-MÁV lakótelep. A szolgáltatások biztosítása érdekében az Árvácska Idősek Klubja helyén (Ecseri út 19. szám alatt) került kialakításra egy 22 m2 alapterületű postai kirendeltség, valamint egy 85 m2 alapterületű háziorvosi rendelő.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az Árvácska Idősek Klubja új telephelyének felújítási munkálatai befejeződtek, jelenleg az engedélyeztetési eljárás valamint a bútorzat beszerzése zajlik.

Az új telephelyen történt bejárás alkalmával a jelenlévő ellátottak jelezték, hogy a kialakításra került új Klub méreteit tekintve kisebb, mint a korábbi, így sok rendezvényt, nagyobb helyiség igényű klubfoglalkozást nehézkesen tudnak majd a jövőben megtartani.

Az észrevételek, javaslatok meghallgatását követően körvonalazódni látszik a probléma megoldásának lehetősége, ami túlmutat a Klub közösségi rendezvényein. Megfogalmazódott annak az igénye, hogy a lakótelepen élők részére, egy mindenki számára elérhető közösségi tér kerüljön kialakításra. A lehetőségeket megvizsgálva az Osztag utca 17. szám alatti új telephely szomszédságában kialakítható egy olyan közösségi tér, ahol az Idős Klub tagjai, valamint a lakótelepen élők megtarthatják különféle közösségi rendezvényeiket, nagyobb helyiség igényű klubfoglalkozásukat.

A szükséges döntések meghozatalát követően elkezdődhet a közelben található közösségi tér kialakítása is, így ezúton is szeretnénk megnyugtatni minden kedves ellátottat, hogy a klubtagok számára az új közösségi tér kialakítását követően, minden szolgáltatás zavartalanul elérhető lesz.

Az Árvácska Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások – idősek nappali ellátása és szociális étkeztetés – az ellátottak részére az engedélyeztetési eljárás befejezéséig továbbra is elérhető a Friss u. 5. szám alatt működő Szerető Kezek Idősek Klubjában.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
A FESZGYI vezetősége és munkatársai ezúton köszöni mindazon nagylelkű adományozó felajánlását, akik 2018 év folyamán valamilyen formában támogatták intézményünk munkáját, illetve az intézményünkkel kapcsolatban álló rászorulókat.

A támogatások hozzájárultak valamely programunk megvalósulásához, ill. a rendszeres és folyamatos adományok érkezése lehetővé tette a rászoruló családjaink szinte folyamatos ellátását, a karácsonyi ünnep kapcsán ajándékcsomagok összeállítását.

Külön szeretnénk kiemelni és köszönetet mondani a kerületben élő vagy itt bármilyen kötődéssel rendelkező magánszemélyeknek, valamint munkatársainknak, akik az elmúlt évben megkerestek bennünket felajánlásaik kapcsán. Nagy mennyiségben és számban kaptunk tőlük elsősorban ruha, háztartási eszközök, könyvek és gyermekjáték adományokat.

Köszönjük az aktív és készséges közreműködést.

A FESZGYI vezetősége

Támogatóink:

Anna Labor Kft.; Auróra; Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola tanulói; Cimbi; Dióbolt; FEGYIÖK; FTC Kézilabda Szakosztály férfi kézilabda csapata; Ferencvárosi Közösségi Alapítvány; Ferencvárosi Művelődési Központ; Görbe Bögre; Gyermekétkeztetési Alapítvány; Horizont Szociális Alapítvány; House Hunters Budapest, Ráday utca 63.; IBM Hungary International Shared Service Centre Kft. Budapest, Köztelek u. 6.; Írisz Családi Kör; Jancsó Andrea Katalin; Kosztolányi Dezső Általános Iskola tanulói; Dr. Kulpinszky Eleonóra; Magyar Hang szerkesztőség Budapest, Balázs Béla utca; Magyar Lapterjesztő ZRT. (LAPKER ZRT.) Budapest, Táblás u. 32; Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezete; Magyarországi Vietnámiak Egyesülete; Nagycsaládosok Egyesülete-Ludotéka Ferencvárosi Csoport; Nándori Cukrászda; Nyugdíjasok Szociális Fóruma; Pizza Rakéta; Purple Turtle Bag; Rengeteg RomKafé; Réteskék Kávézó; Rogán Antal; Szimpla Kert; Szót Kérünk a Közjóért Egyesület; Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.; IX. kerületi Rendőrkapitányság; Wokzilla Sushi & Wok Bár
http://aosz.hu/felhivas-autizmusban-erintett-csaladokat-segito-modellprogram/

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) az AUTIZMUSBAN ÉRINTETT CSALÁDOKAT SEGÍTŐ MODELLPROGRAM-ba segítő személyek és velük együtt – a programban számukra partnerséget biztosító – családok jelentkezését várja!

Az EMMI Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága és az Autisták Országos Szövetsége közötti, 21787-2/2018/CSALADNO számú támogatási szerződés alapján megvalósuló modellprogram részletes leírása a mellékletben olvasható.

SEGÍTŐ
feladata a modellprogramban:
 • részt vesz a „Segítők képzése autizmussal élő személyek otthoni támogatására” című képzésen
 • időpont: 2018. október 9-10. és 24-25.
 • helyszín: Autizmus Alapítvány, 1089 Budapest, Delej u. 24-26.
 • otthoni támogatást nyújt egy 14 évesnél idősebb, autizmussal élő személynek
 • időpont: több alkalommal, 2018. december 31-ig bezárólag
 • helyszín: az autizmussal élő személy családjának otthona
 • tevékenységéről rendszeresen, írásban tájékoztatja az Autisták Országos Szövetségét
bekapcsolódás feltételei:
 • jelentkezési lap (saját kezűleg aláírva, a képzéshez és a modellprogramhoz)
 • érettségi bizonyítvány (a képzéshez)
 • adatkezelési nyilatkozat (saját kezűleg aláírva, a képzéshez és a modellprogramhoz)
 • motivációs levél (a modellprogramhoz)
CSALÁD
feladata a modellprogramban:
 • otthonában fogadja a segítőt, hogy az támogatást nyújtson az autizmussal élő családtagnak
 • időpont: több alkalommal, 2018. december 31-ig bezárólag
 • helyszín: a család otthona
 • a tapasztalatokról rendszeresen, írásban tájékoztatja az Autisták Országos Szövetségét
bekapcsolódás feltételei:
 • a család egyik tagja 14 évesnél idősebb, autizmussal élő személy
 • jelentkezési lap (a család kapcsolattartója – aki az autizmussal élő családtag törvényes képviselője – által saját kezűleg aláírva)
 • adatkezelési nyilatkozat (a család kapcsolattartója – aki az autizmussal élő családtag törvényes képviselője – által saját kezűleg aláírva)
 • motivációs levél
A segítő és a család egymással egyeztetve, de külön-külön űrlapon és adatkezelési nyilatkozattal tudnak jelentkezni, melyek a felhívás további mellékleteiben megtalálhatók.

Összesen 20 segítő és 20 család részvételére van lehetőség.

Jelentkezés 2018. október 5-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímen.


További információ:
Autisták Országos Szövetsége
1053 Budapest, Fejér György utca 10.
Nyilvántartásba vételi szám: E-001430/2016
Telefon: 06 1 354 1073
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
www.aosz.hu 
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás a FESZGYI Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység a 1096 Budapest, Lenhossék utca 7-9. szám alatti címen változatlanul elérhető, annak ügyfélfogadási rendje szerint.

Telefon: 06(1)215-60-27, 06(1)21-28-76
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hétfő: 8-18 óra, ügyfélfogadás egész nap
Kedd: 8-18 óra, ügyfélfogadás egész nap
Szerda: nincs ügyfélfogadás!
Csütörtök: 8-18 óra, ügyfélfogadás egész nap
Péntek: 8-16 óra, ügyfélfogadás 8-13 óra

Megértésüket köszönjük!
Mi - a FESZGYI Szociális Szolgáltató Központban dolgozó idősgondozók - tájékoztatni szeretnénk a kövéleményt, hogy az elmúlt napokban az egyik közösségi oldalon egy olyan bejegyzés jelent meg, amelyben egy magánszemély szervezetünk dolgozóit hamis színben tünteti fel.

A bejegyzés szerint Ferencvárosban az önkormányzati idősgondozók a szépkorúak demenciáját vagy egyéb mentális, fizikai betegségét kihasználva politikai előnyt próbálnak szerezni Kocsis Máté, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje számára.

Határozottan cáfoljuk és visszautasítjuk azon feltételezést, amely szerint munkánk ellátása során jogellenesen politikai szereplőknek kampányolnánk!

Szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy munkánkra hivatásként tekintünk, nap mint nap lelkesedéssel végezzük a nem egyszer szellemileg és fizikailag is megterhelő feladatainkat, amelynek révén a rászoruló emberek mindennapjait tehetjük könnyebbé.

Ismerjük és tiszteletben tartjuk a ránk vonatkozó szakmai és etikai szabályokat, többek között a „Szociális Munkások Etikai Kódexét” is.


Budapest, 2018. március 26.


Gedeon Andor
igazgató
sk.

 
A FESZGYI vezetősége és munkatársai ezúton köszönik mindazon nagylelkű adományozó felajánlását, akik valamilyen formában támogatták intézményünk munkáját, illetve az intézményünkkel kapcsolatban álló rászorulókat.

Nagy mennyiségben és számban kaptunk tőlük elsősorban ruha, háztartási eszközök, könyvek és gyermekjáték adományokat. A rendszeres és folyamatos adományok érkezése lehetővé tette a rászoruló családjaink szinte folyamatos ellátását, az ünnepek közeledtével ajándék csomagok összeállítását.

Külön szeretnénk kiemelni és köszönetet mondani a kerületben élő vagy itt bármilyen kötődéssel rendelkező magán személyeknek, valamint munkatársainknak, akik az elmúlt évben megkerestek bennünket felajánlásaik kapcsán.

Köszönjük az aktív és készséges közreműködést.

A FESZGYI vezetősége
A japán, thai és koreai finomságokat kínáló Wokzilla Sushi & Wok Bár egy hazai kezdeményezés mintájára úgy döntött, nyártól őszig ingyen ebédet kínál a kerületi rászorulóknak.

Az étterem vezetője Környei Márk kereste meg a FESZGYI vezetőségét ezzel a lehetőséggel, aki úgy gondolja szeretne visszaadni valamit a közösségnek, amiben él.

Június 6-október 17. között minden héten keddenként egy ázsiai ebédmenüt kínáltak fel 10-12 rászorulónak. A déli menü két fogásos, de ennek az alkalmanként tíz-tíz embernek desszert és limonádé is dukált.


A FESZGYI szakmai egységei közül az idősek ellátását végző Szociális Szolgáltató Központ és a Családtámogató és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait igénybe vevők közül 164-en élhettek a lehetőséggel. Így a hetente érkező 10-12 fő között gyermekes családok, idősek, és hajléktalanok is megebédelhettek.

Az étterem személyzete kifogástalan kedvességgel és udvariassággal fogadta a rászoruló vendégeket, az egész akciót akadálymentesen, gördülékenyen bonyolították, amiért külön köszönet jár nekik, hiszen az akcióban résztvevő személyek is azt nyilatkozták, hogy az éttermi dolgozók, nyitottsággal és pozitív hozzáállással látták vendégül őket.

KÖSZÖNJÜK!
FESZGYI vezetősége 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. § (7) bekezdés b) pontja 2017. január elsejétől nevesíti a gyermekvédő hívószám működtetésével kapcsolatos feladatot:

„Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv gondoskodik a jelzőrendszer hatékony működését és fejlesztését szolgáló
a) képzések szervezéséről, módszertan kidolgozásáról, és
b) 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás működtetéséről.”


A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől.

A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez igazodó információnyújtás, szolgáltatásközvetítés, és utánkövetés. Krízishelyzet kezelése vonatkozásában alap támogatást tud nyújtani, amely szakszerű krízis jelzés fogadást és szakértőhöz való irányítást foglal magában.

A szolgáltatás célcsoportja: szakemberek, veszélyeztetett gyermekek, veszélyeztetést észlelő állampolgárok.

A nap 24 órájában ingyenesen hívható 06 80 630155 gyermekvédő hívószámot, a hivatkozott jogszabálynak megfelelően a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti.
A FESZGYI vezetősége és munkatársai ezúton köszönik mindazon nagylelkű adományozó felajánlását, akik valamilyen formában támogatták intézményünk munkáját, illetve az intézményünkkel kapcsolatban álló rászorulókat.

Adományozók:
1. Alapvető Egyesület
2. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
3. Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola
4. Cinema City
5. Csakis Alma Manufaktúra
6. FEGYIÖK
7. Horizont Szociális Alapítvány
8. Jobbik Magyarországért Mozgalom IX. kerületi Alapszervezet
9. Kaníziuszi Szent Péter Templom
10. Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakgimnázium 8/a. osztályos tanulói
11. Katolikus Karitász
12. Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola
13. Lapker Zrt.
14. Magyar Vöröskereszt (IX. kerületi Szervezet)
15. Mensa HungarIQa Egyesület
16. Molnár Ferenc Általános Iskola
17. Morgan Stanley magyarországi képviselete munkatársai
18. Nándori Cukrászda
19. ONEY Magyarország ZRT.

Fenti adományozókon kívül azon lakossági és munkatársi felajánlásokat is köszönjük, melyek révén további rászoruló kerületi családok támogatása vált lehetővé.

Külön szeretnénk kiemelni és köszönetet mondani a kerületben élő vagy itt bármilyen kötődéssel rendelkező magánszemélyeknek, valamint munkatársainknak, akik az elmúlt évben megkerestek bennünket felajánlásaik kapcsán. Nagy mennyiségben és számban kaptunk tőlük elsősorban ruha, háztartási eszközök, könyvek és gyermekjáték adományokat. A rendszeres és folyamatos adományok érkezése lehetővé tette a rászoruló családjaink szinte folyamatos ellátását, az ünnepek közeledtével ajándék csomagok összeállítását.

Köszönjük az aktív és készséges közreműködést.

A FESZGYI vezetősége
(Kivonat a 2016. november 15-én megjelent cikkből. A teljes cikk a ferencvaros.hu-n olvasható.)

Vibling Géza, a FESZGYI igazgatóhelyettese vehette át a „Humanitas Ferencváros” díjat dr. Bácskai János polgármestertől november 15-én. A Szociális Munka Napja alkalmából elismerésben részesültek Ferencváros szociális és gyermekvédelmi területén tevékenykedő, kiemelkedő színvonalon dolgozó munkatársai is.

Az Ádám Jenő Zeneiskolában megtartott díjátadót a Kicsi Bocs Óvoda műsora nyitotta meg.

Bácskai János köszöntőjében az óvodások műsorából kiemelt egy gondolatot: keresd a jót, keresd az emberséget! Ferencváros polgármestere hangsúlyozta: a díjak átadásával Ferencváros vezetősége háláját és köszönetét fejezi ki azok számára, akik mások megsegítésének élnek.Zombory Miklós beszédében a szociális területen dolgozók munkáját a pedagógusokéhoz hasonlította, akik saját gondjaikat otthon hagyva, maximális odafigyeléssel kell, hogy a rászorulókra, a rájuk bízottakra figyeljenek. Az óvodákért, bölcsődékért is felelős alpolgármester három fontos területet emelt ki egy ország működésében: az egészségügyet, az oktatást és a szociális területet. Beszédét egy Anatole France idézettel zárta, megköszönve a szociális területen dolgozók áldozatos munkáját: „Az ember akkor ad igazán, ha munkáját, lelkét, szellemét adja”.

A szociális, valamint gyermekvédelmi területen dolgozók közül a Ferencvárosi Bölcsődei Intézmények három dolgozója – Zádori Imréné, Lukács Lászlóné és Mandics Bettina -, a FESZGYI munkatársai közül Gyarmati Zsuzsanna, Bosnyák Ilona és Szalay Andrea, a FESZOFE Kft. dolgozói közül pedig Kapelláró Tiborné, Kumpera Antalné és Orgon Éva vehette át a dicsérő oklevelet Ferencváros polgármesterétől és alpolgármestereitől, közben a jelenlévők meghallgathatták méltatásukat.

Csákvári Emma, a Zeneiskola növendékének előadása után Bácskai János polgármester átadta a Humanitas Ferencváros díjat Vibling Gézának, a FESZGYI igazgatóhelyettesének. A díjazott meghatottan köszönte meg a felterjesztést főnökének, Gedeon Andornak, valamint a támogató szeretetet kollégáinak. Vibling Géza édesanyját idézte, aki a főiskolai években, a vizsgaidőszakban így biztatta fiát: „kisfiam, te csak tegyél meg mindent, ami tőled telik. Ha többre van szükség, a Jóisten megsegít”.

Balogh Vivien zongorajátéka után Kasza Tibor koncertje következett, majd állófogadás zárta a díjátadó ünnepséget.„HUMANITAS FERENCVÁROS” DÍJ – VIBLING GÉZA

Vibling Géza 1994-től dolgozik a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézményeknél, jelenleg igazgatóhelyettes, valamint a Családtámogató- és Gyermekjóléti Központ vezetője.

Az intézményhez családgondozóként került és több évet dolgozott ebben a munkakörben. Rátermettségének, nagyfokú teherbírásának és szociális érzékenységének köszönhető, hogy a családgondozói munkakörből fokozatosan előrelépve jelenleg meghatározó irányítója és munkatársa az intézménynek. Feladatai közé tartozik a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a hajléktalanokat segítő LÉLEK Pont és Utcai Szociális Munkás Ifjúsági és Közösségi Tér munkatársai tevékenységének koordinálása és irányítása.

Több pályázati és speciális program kidolgozásában és végrehajtásában is aktív szerepet vállalt, melyek közül elsősorban a JAT-programot, a LÉLEK Programot és a ,, Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát" programot lehet kiemelni.

A változó jogszabályi és szakmai környezet figyelembevétele mellett ötleteivel és javaslataival olyan szolgáltatások bevezetését kezdeményezi, melyek a rászoruló ügyfelek részére hatékonyabb segítséget jelenthetnek.

A legutóbbi hónapokban komoly és felelős szerepet vállalt az intézmény több szakmai csoportjának új telephelyre történő költöztetésében oly módon, hogy ezek a költözések a lehető legkisebb mértékben befolyásolták az intézmény működését, folyamatosan biztosították az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokat.

Az irányítása alá tartozó szakmai egységek vonatkozásában minden évben az elvárásoknak megfelelően magas szakmai színvonalon készíti el a beszámolókat, a szakmai program szükség szerinti módosításait, az új szolgáltatásokra tett javaslatait és észrevételeit.

Vezetői tevékenysége mellett családsegítői feladatokat is ellát, a hozzá forduló ügyfelek mindig számíthatnak átlagon felüli segítőkészségére és szakmai hozzáértésére.

Mind a vezetői, mind pedig családsegítői munkáját a pontosság, precizitás és következetesség jellemzi. Gyakran munkaköréhez nem tartozó feladatot is elvégez, mindig és mindenben lehet rá számítani. A szociális segítő munkát életre szóló hivatásának tekinti.

(...)

A FERENCVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA KITÜNTETETTJEI:

Gyarmati Zsuzsanna
2008-tól dolgozik Ferencvárosban, az idősellátás területén. Tevékenységét fáradhatatlan lendülettel végzi.

Szakmai vezetőként meghatározó szerepet tölt be a klubok gördülékeny és hatékony működésében. A Borostyán Idősek Klubjának vezetőjeként szem előtt tartja, hogy az irányítása alatt magas szakmai munka folyjon, amit kollégáitól is megkövetel.

Sokszínű és aktivitást igénylő programokat szervez az idős embereknek, hogy minél hosszabb ideig megőrizhessék szellemi és fizikai frissességüket.

Figyelemmel kíséri az aktuális jogszabályváltozásokat, amire kollégáinak is felhívja figyelmét. Adminisztratív teendőit pontosan, a megadott határidőre teljesíti.

A munka szervezését rugalmasan, az igényekhez alkalmazkodóan képes megoldani.

Szakmai elhivatottsága mellett szívügyének tekinti az idősellátásban végzett segítő tevékenységet.

Szalay Andrea
2001 januárjától dolgozik Ferencvárosban a gyermekvédelem területén szociális munkásként. A „Fehér Holló” Gyermekjóléti Szolgálatnál kezdte meg munkáját, majd 2006-tól a FECSKE Gyermekjóléti Szolgálatánál dolgozott. 2011 decemberétől egy újabb intézményi átszervezést követően a Gyermekjóléti Központ a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága keretében működik, ahol Szalay Andrea jelenleg a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzser munkakörben látja el feladatát. Munkáját korábban – amíg állt – a Dzsumbujban lakókkal végezte, illetve annak környékén (pl. Kén, Földváry, Koppány utca) élőkkel.

A Család- és Gyermekjóléti Központ egyik legtapasztaltabb munkatársa.

Az elmúlt években alapvégzettsége mellé mediátor képzettséget szerzett (az egyik legjobb minősítéssel), illetve hamarosan családterapeuta végzettséget is szerez. A családgondozás, szociális munka mellett e két utóbbi tevékenységet is sikeresen alkalmazza munkájában.

Az eltelt 15 év során bizonyságot tett a gyermekvédelem, a veszélyeztetett gyermekek ügye iránt. Elkötelezett munkavégzésére mindig lehetett számítani, munkáját szakmai hozzáértés és felelősség, nagyfokú szociális érzékenység jellemzi.

Pályafutása kapcsán ki kell emelni azt a tényt is, hogy a különböző átszervezések és egyéb nehézségek ellenére sem vált meg Ferencvárostól és hűséges maradt a kerületi gyermekvédelemhez. Munkáját az ügyfelek érdekeiben végzi, s a mai napig jellemző rá, hogy kitartó lelkesedéssel végzi azt. Véleményére, szakmai tanácsaira és segítségére munkatársai mindig számíthatnak, egyénisége és precíz munkavégzése meghatározó a gyermekjóléti ellátásban.

Bosnyák Ilona – / Györgyike /
Tíz éve dolgozik a FESZGYI-nél. Asszisztensként Ferencvárost onnan is jól ismeri, hogy 1984 – 1993 között a kerületi Ingatlankezelő Vállalatnál dolgozott.

Az intézménynél talán a legfontosabb munkakört tölti be, szinte nincsen olyan feladat amiben ne lehetne rá számítani; legyen az munkatárs vagy ügyfél, akinek segíteni kell - de munkakörén kívüli feladatot is vállal -, ha kell, rendezvényt szervez, pályázati munkában vesz részt, de egyéb munkát is elvégez, ha arra van szükség. Jellemző, hogy sokszor, amikor még munkaidő után ég a villany az irodában, akkor ő az, aki még dolgozik valamilyen feladaton. Mindig mosolyogva, optimizmust sugározva teszi a dolgát.

Munka mellett vállalta a tanulást is, 2015-ben megszerezte az „irodai asszisztens” végzettséget. Munkaterülete hivatalosan adminisztratív jellegű, de segítőkészsége, emberszeretete miatt sokszor fordulnak hozzá munkatársak és ügyfelek is, mindenkihez van egy kedves szava. Nyugodtan mondhatják rá, hogy ő „mindenki Györgyikéje” aki nélkül nehezen lenne elképzelhető az intézmény élete. 
Az „Ötödik Ferencvárosi Utcai Hajléktalan Ellátás a 2016/17-es krízisidőszakban” elnevezésű program megvalósítását 300.000 Ft forrással támogatja a HKA. A támogatásból tartós élelmiszerek, takarók, hálózsákok, ruhaneműk, cipők és vitamin készítmények beszerzés történik, azon utcán élő hajléktalan személyek részére, akik az ellátási területünkön életvitelszerűen tartózkodnak.

A „LÉLEK – Program kiegészítő programjainak támogatása 2016-2017” elnevezésű program megvalósítását 350.000 Ft forrással támogatja a HKA. A támogatásból Álláskereső Klubbot, Pszichológiai tanácsadást, Borbélyszolgáltatást vehetnek INGYENESEN igénybe azon ügyfelek, akik hajléktalanok vagy a FESZGYI egyéb szakmai egységeivel együttműködnek és életvitelszerűen a IX. kerületben tartózkodnak.

Támogatónk:

HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Ingyenes ruhaosztás a felajánlott adományokból, melyre szeretettel várunk minden rászorulót.
Szatyrot hozzanak!

Ruhabörze időpontja:
2016. október 24. (hétfő) 10:00-től, 17:00-ig

Ruhabörze helyszíne:
1094 Bp., Tűzoltó u. 23.
(bejárat a Berzenczey utca felől)
A FESZGYI vezetősége és munkatársai ezúton köszönik mindazon nagylelkű adományozó „Mikulás” és „karácsonyi” felajánlását, akik valamilyen formában támogatták intézményünk munkáját, illetve az intézményünkkel kapcsolatban álló rászorulókat.

Adományozók:
Alapvető Egyesület
cARTc Egyesület
FEGYIÖK
GE HUNGARY KFT. (Halápi Miklós és csapata)
GE HUNGARY KFT. (Számlázási Csoport)
Jobbik Magyarországért Mozgalom IX. kerületi Alapszervezet
Katlan Tóni Konyhája
Közgazdasági Politechnikum (Volunteering is Cool projekt) egytálétel
Lehet Más a Politika ferencvárosi csoportja
Magyar Lapterjesztő Zrt. (Lapker Zrt.)
MÁV Zrt.
Nagycsaládosok Ludotéka Ferencvárosi csoportja
Nándori Cukrászda
Nemzeti Színház
ONEY Magyarország ZRT.
Szántó Eszter és barátai
Vöröskereszt (IX. kerületi Szervezet)
Zsindelyes Étterem

Fenti adományozókon kívül azon lakossági és munkatársi felajánlásokat is köszönjük, melyek révén további rászoruló kerületi családok támogatása vált lehetővé.

Külön szeretnénk kiemelni és köszönetet mondani a kerületben élő vagy itt bármilyen kötődéssel rendelkező magán személyeknek, valamint munkatársainknak, akik az elmúlt évben megkerestek bennünket felajánlásaik kapcsán. Nagy mennyiségben és számban kaptunk tőlük elsősorban ruha, háztartási eszközök, könyvek és gyermekjáték adományokat. A rendszeres és folyamatos adományok érkezése lehetővé tette a rászoruló családjaink szinte folyamatos ellátását, az ünnepek közeledtével ajándék csomagok összeállítását.

Köszönjük az aktív és készséges közreműködést!

A FESZGYI vezetősége
(A cikk a ferencvaros.hu-n jelent meg 2015. november 17-én.)

Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója vehette át a „Humanitas Ferencváros” díjat dr. Bácskai János polgármestertől november 17-én. A Szociális Munka Napja alkalmából polgármesteri elismerésben részesültek Ferencváros szociális területen tevékenykedő, kiemelkedő színvonalon és odaadással dolgozó munkatársai is.

Az Ádám Jenő Zeneiskolában megtartott díjátadón dr. Bácskai János megköszönte a szociális területen dolgozók munkáját, akik a szakterületük és Ferencváros iránt is egyaránt elkötelezettek. A polgármester hangsúlyozta: a kerület vezetése kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekkel foglalkozók elismerését. Külön örömét fejezte ki afelett, hogy Gedeon Andor a Főváros részéről is elismerésben – Zalabai Gábor-díjban – részesült.


Dr. Bácskai János kiemelte: a méltán világhírű városrehabilitáció nem csupán a lakóházak felújítását jelenti, hanem egy komplex folyamat, melynek részeként többek között munkaerőpiaci iroda és szociális ellátó iroda is megkezdi működését a kerületben. A polgármester átadta a díjat Gedeon Andornak, majd a szociális területen dolgozók elismerő okleveleket vehettek át dr. Bácskai János polgármestertől, Kállay Gáborné alpolgármester asszonytól és Zombory Miklós alpolgármestertől.

A díjátadón Balogh Vivien, a zeneiskola tanulója zongorán, valamint Kárpáti Szabolcs, a zeneiskola tanára gitáron játszott, majd Bereczki Zoltán koncertje következett, melyet állófogadás zárt.

„Humanitas Ferencváros” díj - Gedeon Andor
Gedeon Andor 1979-ben nevelő, majd csoportvezető-nevelő volt. 1989-óta a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának, illetve jogelődjének az intézményvezetője, majd igazgatója lett.

A Horizont Szociális Alapítvány létrehozásának egyik kezdeményezője és egyik alapító tagja, melynek munkájában jelenleg a szakmai programért felelős. Az alapítvány 1991 óta működik, tevékenységének célja a legszegényebb, legelesettebb embereken, családokon való segítés, az alapellátásokból kimaradt egyének és családok segítése.

Egyik kezdeményezője és alapítója volt a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Nevelőotthoni szekciójának. A Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Budapesti Egyesületének egyik alapító tagja. Részt vett a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi munkájában, a Budapesti Szociális Charta kidolgozásában, Ferencváros bűnmegelőzési programjának kidolgozásában.
Részt vett az ún. Dzsumbuj Help program kidolgozásában és megvalósításában, valamint a Ferencvárosi Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának az elkészítésében.

Gedeon Andor munkáját mindig az elszegényedés visszaszorítása, az esélyegyenlőség érvényesítése vezérelte. Tevékenyen részt vállalt a ferencvárosi szociálpolitika, az intézményi struktúra kialakításában és új ellátási formák megvalósításában.

Eddigi kitüntetései, díjai:
2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által adományozott „PRO FAMILIS” díj
2012-ben „FERENCVÁROSÉRT” díj
2015-ben Zalabai Gábor – a budapestiek esélyegyelőségéért - díj

(...)

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága kitüntetettjei:

Almássy Gáborné
Közel 20 éve dolgozik Ferencvárosban, az idősellátás területén. Tevékenységét fáradhatatlan lendülettel végzi. Klubvezetőként meghatározó szerepet töltött be a felújítást követően újonnan átadott Platán Idősek Klubjának beindításában. Az idős emberek eltérő szükségleteire képes egyénre szabott válaszokat adni, hozzájárulva ezzel a klubtagok aktivitásának minél hosszabb ideig történő megőrzéséhez. Adminisztratív teendőit pontosan, a megadott határidőre teljesíti. A munka szervezését rugalmasan, az igényekhez alkalmazkodóan képes megoldani. Folyamatosan megbízhatóan, magas szinten végzi segítő tevékenységét.

Mayer Nikolett
A FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonában 2005-ben kezdett dolgozni a bölcsődés korú gyerekek csoportjában. Munkáját elhivatottan, lelkiismeretesen végzi. Elhivatottsága nagyfokú szociális és pedagógiai tudással párosul. A gondozási és nevelési feladatokon túl a gyermekek számára sok figyelmet, szeretet nyújt. A rábízott feladatokat mindig időben és pontosan elvégzi, megbízható. Munkakörén és munkaidején kívül is több feladatot ellát. A kollektíva meghatározó tagja, sok esetben szabadidejét feláldozva lát el plusz feladatokat, aktívan részt vesz programjaink megvalósításban. Nagyon sok esetben lát el ügyeletet a nagyobb gyerekek csoportjánál is, ahol szintén maximálisan végzi a rábízott faladatokat. Példamutató munkája mások számára is mintaként szolgál.

Bálintné Csobádi Edit
Bálintné Csobádi Edit 2008 óta dolgozik a Gyermekek Átmeneti Otthonában gyermekfelügyelőként. Szakmai ismereteit maximálisan jól alkalmazza munkájában. A gyerekeket mindig saját fejlettségi szintjükhöz mérten neveli és gondozza. Végtelen türelemmel, odaadással biztosítja számukra a megfelelő légkört és biztonságot. Munkaidején és munkakörén kívüli feladatokat szívesen vállal és megfelelően el is végzi. Aktívan részt vesz a szabadidős programok megszervezésében és lebonyolításában. Kollégáival szemben előzékeny és maximálisan segítőkész. Munkája példaértékű, mások számára is motiváló. 
Tisztelt ferencvárosi polgárok!

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tudomására jutott, hogy az utóbbi időszakban ismeretlen személyek azzal keresik meg a kerületi lakosokat, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága nevében kérdéseket tegyenek fel, adatokat gyűjtsenek. A hamis indokkal bejutó egyének a tárgyalás közben felmérik a lakásban található értékeket, majd azokat magukhoz ragadva távoznak.

Amennyiben a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságára hivatkozva ismeretlen egyének szeretnének bejutni Önökhöz, úgy mielőtt beengednék őket, kérjék az Intézmény által kiállított igazolványt, megy a személyigazolvány felmutatásával együtt tanúsítja, hogy valóban kollégáink érkeztek Önökhöz.

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által koordinált ellátórendszerrel kapcsolatos valamennyi tudnivaló a www.feszgyi.hu oldalon elérhető, valamint az Intézmény székhelyén és telephelyein megismerhető.

Az Önkormányzat kéri a ferencvárosiakat, hogy legyenek óvatosak, és ne bízzanak meg a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságára hivatkozó csalókban!

Tisztelettel:
dr. Bácskai János

polgármester

Budapest, 2015. július 31.

(A felhívás PDF formátumban letölthető erre a linkre kattintva.)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Nemzeti Család- és Szociálpolitikai intézet támogatásával valósult meg prevenciós programunk, mely során 2014. nyarától 2015. tavaszáig a FESZGYI többi intézményi egysége dolgozott együtt. A programelemek párhuzamosan valósultak meg, több közülük összekapcsolódott, a résztvevők személye vagy a programhelyszín alapján, legtöbbjük minden fiatal számára elérhető volt, különösebb korlátozás nélkül. Célcsoportunk azok a hátrányos helyzetű fiatalok voltak, akik elsősorban a FESZGYI Gyermekjóléti Központjának és Gyermekek Átmeneti Otthonának ügyfelei, valamint az Alul-járó Ifjúsági Iroda fiataljai.

A támogatásból csoportfoglalkozásokat és klubokat (szimbólum csoport, kreatív csoport, egészséges életmód klub, kamaszcsoport, alul-járó klub), egyéni pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadást, családterápiás alkalmakat volt lehetőségünk biztosítani elsősorban kerületi fiataloknak. Szintén a támogatásból valósult meg több egynapos kirándulás a Gyermekek Átmeneti Otthonában élő fiatalok számára (állatkert-, kalandpark-, és múzeumlátogatás, mozizás) és egy nyári programsorozat a Lenhossék Parkban.

Köszönjük a támogatást!

A programok során készült további fényképek megtekinthetőek a Gyermekek Átmeneti Otthonának oldalán és az Alul-járó Ifjúsági Iroda honlapján és Facebook oldalán.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve pályázatot hirdet állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen álló lakóingatlanok (továbbiakban: tartalék ingatlanok) bérbeadás útján történő hasznosítására.
Beadási határidő: 2015. június 15.

Pályázati kiírás és pályázati adatlap: http://www.netzrt.hu/wp-content/uploads/2015/05/Palyazati_felhivas_20150515.pdf
Megjelent a ferencvaros.hu-n 2014. november 25-én.

November 25-én került sor a Vendel Konferencia Központban a második Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal konferenciára, melynek az „És rajtunk ki segít?” – segítő mentálhigiéne, veszélyek és esélyek témát választották a szervezők.

A konferencia a József Attila Terv „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban” projekt keretében jött létre, intézményvezetők, civil szervezetek munkatársai, pedagógusok, egészségügyi és szociális területen dolgozók számára. A segítő szakmákban tevékenykedő emberek a konferencián elhangzottakat be tudják építeni mindennapjaikba, így nem csak a JAT akcióterületén élők, de a kerületből bárhonnan hozzájuk fordulók is érezhetik jótékony hatását.


Kállay Gáborné köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy adni csak az tud, aki maga is kap, aki újra és újra tud töltekezni. Ezért jó alkalom ez a mai a találkozásra, eszmecserére, együtt gondolkodásra – hiszen a rohanó világban egyre nagyobb igény van ezekre az együttlétekre. Az alpolgármester asszony kiemelte: az egészségnek nemcsak testi, hanem lelki, pszichés, mentális oldala is van és reméli, hogy a konferencián mindenki talál hasznos gondolatot, amit tovább tud majd gondolni, magáévá tud tenni.

Prof. Dr. Bagdy Emőke professzor emeritus, egyetemi tanár, klinikai szakpszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója magával ragadó előadásában mutatta be, hogy a szociális területen dolgozókat a stressz halmozottan érinti, hiszen mások bajával foglalkoznak, miközben a saját személyiségük háttérben marad. Nincs idejük, energiájuk gondozni a saját személyiségüket, pedig csak úgy tudnak igazán segíteni másnak, úgy tudnak hitelesek lenni, ha saját magukkal békében és harmóniában élnek.

A pszichofitness megnevezést a mintegy 10 éve a Testnevelési Egyetemen tartott kurzusán találták ki a hallgatók, amely témája az út volt a testen keresztül a lélekhez. Az öt alapelv: kacagj, kocogj, lazíts, érints, segíts! Ezek mind tudományosan bizonyított, ún. „vitalitás-generátorok”, amelyek testileg-lelkileg védik, építik az embert.

Munkahelyi pszicho-szociális kockázatok szerepe a kiégésben - Dr. Bikfalvi Réka egészségfejlesztő szakpszichológus, tréner, a Lélekkel az Egészségért Alapítvány elnöke tartotta a következő előadást. Elmondta, hogy a klinikai szakpszichológusokhoz rajtuk keresztül vezet az út - egészségügyi dolgozókkal, pedagógusokkal dolgoznak, gondolkodnak együtt ebben a segítő szakmában. A munkahelyi stressz felmérése, kezelése, megoldási javaslatai tartoznak a munkájukhoz, melyek a hatékonyabb munkavégzést segítik elő.

A kávészünet után „Kiégés és protektív faktorok a személyiségben” címmel Dr. Kő Natasa klinikai szakpszichológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi adjunktusa tartott előadást.

Őt követte Wiesner Erzsébet diplomás szupervizor, mentálhigiénés szakember, tanár „Kapcsolatra teremtve…” című előadása.

„Égni vagy kiégni?”- a kiégés veszélyei, megelőzés, kezelés címmel Gáspár Gabriella diplomás szupervizor, okleveles coach, szociális munkás tartotta meg előadását az ebédszünet előtt.

Délután workshop előadások várták az érdeklődőket, ahol Dr. Bikfalvi Réka, Wiesner Erzsébet és Gáspár Gabriella további témákat jártak körül
Időpont: 2014. november 20. (csütörtök) 16 óra
Helyszín: Ferencváros Házasságkötő terme (Bakáts tér 1.)

Megjelent a ferencvaros.hu-n 2014. november 12-én.

„A legjobban az jellemzi az ember személyiségét, hogy hogyan bánik azokkal, akiktől nem várhat semmit…”
(Abigail Van Buren)


A Leövey Klára Gimnázium dísztermében került megrendezésre a Szociális Munka Napja alkalmából tartott ünnepség, melynek keretében átadták Ferencváros Humanitas-díját.

Az ünnepség kezdetén Kiss János, a Ferencvárosi Művelődési Központ munkatársa köszöntötte a megjelenteket; dr. Bácskai János polgármestert, Kállay Gáborné és Zombory Miklós alpolgármestereket, az önkormányzati képviselőket, Sebők Endrét, a FESZOFE Kft. igazgatóját, a díjazottakat, valamint a szociális területen dolgozó munkatársakat.

Dr. Bácskai János beszédében kiemelte, hogy ehhez a szolgálathoz kell valami olyan többlet, amelyet nem lehet puszta akarattal megszerezni, megtanulni; ez a többlet már születéskor is ott van a szívükben, lelkükben, melyet a köz javára fordíthatunk. A polgármester megköszönte a szociális területen dolgozó munkatársak áldozatos munkáját, és további jó egészséget, sok erőt kívánt nekik.


A beszéd után a jelenlévők kisfilmet láthattak Somogyi Zsoltról, a FESZOFE Nonprofit Kft. munkatársáról, aki átvette a polgármestertől Ferencváros Humanitas-díját. Az ünnepelt köszönetét fejezte ki az elismerésért, hangsúlyozva, hogy a díjjal a FESZOFE Kft.-t, mint közösséget tüntették ki.

Sebők Endre, a FESZOFE Nonprofit Kft. igazgatója beszédében örömét fejezte ki kollégája elismeréséért és megköszönte, hogy ezáltal a szociális munka ünnepe velük is kiegészülhetett.

Pethes Vivien, a Leövey Klára Gimnázium tanulója elszavalta Szabó Lőrinc: Nyitnikék című versét, majd Kállay Gáborné alpolgármester asszony átadta az elismerő okleveleket a szociális területen dolgozó munkatársaknak, akikről Kiss János olvasta fel a felterjesztőjük által írt méltatást.

A műsort a Turay Ida színház műsora követte, melyben Détár Enikő, Teremi Trixi és Bozsó József adott elő musical-részleteket. A MÁV Szimfonikusok vonósnégyesének produkciója után a vendégek részére tartott fogadás zárta az eseményt, mellyel az összes résztvevő kollégának megköszönték egész évi kitartó munkáját.

Somogyi Zsolt – Humanitas Ferencváros díj

Somogyi Zsolt 2002. december 1-től a FESZOFE Kft. közterület-ágazatvezetője. A kft. legnagyobb létszámú ágazatát vezeti lelkiismeretes módon. Munkaköréből adódóan kerületünk egészét napi szinten járja, irányítja és ellenőrzi közterületi csoportjaink munkavégzését. Közvetlen munkakapcsolatot tart fenn az Önkormányzat Városüzemeltetési irodájával, hogy a Polgármesteri Hivatal és a kft. munkája összehangoltan és zökkenőmentesen működhessen.

2005-2006-ban elvégezte a Károli Gáspár Református Egyetem általános szociális munkás szakát. Ezt követően a FESZOFE Kft.-nél a rehabilitációs megbízotti feladatot is ellátja, ezáltal segíti a megváltozott munkaképességű dolgozóink munkavégzését és egyéb ügyes-bajos dolgaik intézését. Tekintettel arra, hogy a FESZOFE Kft. önkormányzatunk operatív cége, így számtalan esetben nem csak a szorosan munkakörhöz köthető feladatok és munkaidőben végzett tevékenységek hárulnak ránk. Somogyi Zsolt kollégánkra ezekben az esetekben mindig lehetett számítani (önkormányzati rendezvények lebonyolítása, havária helyzetek elhárítása, megoldása, Kén utcai födémomlás, bombariadó, Drégely utcai pincetűz, árvízi védekezés, élelmiszer segélyosztás, stb.). Sokrétű munkáját kellő kitartással és magas szakmai színvonalon végzi. Mindezek alapján javaslom a Humanitas Ferencváros Díj odaítélését.

Elismerő oklevelet kaptak:

Bereczky István
(Pista bácsi)

A Szociális Foglalkoztató jogelődjénél kezdte 1994 évben a munkát, a klasszikus szociális foglalkoztató vegyes-csomagoló részlegét vezette, melyet 20 éve töretlenül irányít.
Aktív, kreatív kollégánk a csomagolóipar területén nagy tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik, folyamatosan fejlesztette és bővítette részlegének tevékenységi körét.
E részlegen dolgozik a megváltozott munkaképességű kollégáink többsége, így a vezetőtől nagy empatikus érzékre is szükség van, mellyel Bereczky István - Pista bácsi - rendelkezik.
Az átalakulást követően kötészeti részlegünk vezetését is ellátja.
Új ötletei és tervei alapján és az Önkormányzat megfelelő forrása, biztosítása mellett csomagoló- és kötészeti tevékenységeink fejlesztéséhez és kapacitásunk bővítéséhez több célgép beszerzése is megtörtént, melyekhez megfelelő piacot és hátteret is sikerült kialakítania vezetőként.
Rábízott feladatait maradéktalanul ellátja, dolgozóitól a rendet, precizitást és a hatékony munkavégzést megköveteli.

Tóth Miklósné
(Zsuzsika)

1996 óta dolgozik a FESZOFE Kft.-nél.
Az itt töltött 18 éve alatt jellemzően a munkaügy területén dolgozott, dolgozik.
Tanúbizonyságot tett emberségéről, szociális érzékenységéről, jó kapcsolatteremtő képességéről.
Ezen tulajdonságai teljes mértékben megegyeznek cégünk jelenlegi foglalkoztatói filozófiájával.
Az évek során a Kft.-nél megfordult több ezer emberből, akik elsőként a munkaügyes kollégákkal találkoznak, szinte személyesen ismer mindenkit.
Korábban is és jelenleg is nagy hasznát vettük a munkaügy területéhez kapcsolódó ötleteinek, újításainak, és ezeket szinte maradéktalanul beépítettük cégünk működésébe.
Kimagasló érdemeket szerzett a 2012. évi hajléktalan közfoglalkoztatás beindításánál, mely program azóta is folyik, és Tóth Miklósné Zsuzsika segítségével értük el, hogy mára az ország legnagyobb hajléktalan közfoglalkoztatójává válhattunk.

Bíró Andrea
(Andika)

1992 óta dolgozik a FESZOFE Kft.-nél.
Titkársági és adminisztratív feladatokat lát el.
Kellő határozottság jellemzi ügykezelését.
Egy személyben végzi titkárnői és asszisztensi munkáját.
Fiatal kora ellenére - 22 éve a cégnél töltött idejével - az elsők között van a FESZOFE Kft.-nél a leghosszabb ideje dolgozók között.
Személyes jó kapcsolatainak köszönhetően mindig minden ügyben megfelelően jár el, kerületünkben szinte „mindenkit” ismer.
Nagy munkabírású, fáradhatatlan kolléganőnk.
Személye összekapcsolja cégünk összes részlegét, kirendeltségét.
Segítőkészsége miatt dolgozóink szívesen fordulnak hozzá ügyes-bajos dolgaik elintézésével.

Dura Andrásné

1999. 06. 01-jén technikai munkakörben (takarítóként) kezdett el dolgozni a Családsegítő Szolgálatnál, majd 2010-től a Gyermekek Átmeneti Otthonába került, szintén technikai munkakörbe. 2011-ben gyermekfelügyelői munkakörhöz szükséges képesítést szerzett (óvodai dajka), s azóta gyermekfelügyelőként folytatja munkáját, melyet elhivatottan, lelkiismeretesen és magas színvonalon végez. Szociális érzékenysége, pedagógiai és empatikus készségei nagy-nagy türelemmel és kreativitással párosulnak. Kiváló közösségi ember, a kollektíva oszlopos tagjaként, szabadidejét feláldozva vett részt programjainkon és nyári táborunkban. Példamutató munkája mintaként szolgál mások számára is.

Ellenbacher Tímea

Több mint öt éve dolgozik a Szerető Kezek Idősek Otthonában. Munkáját az idősek iránti elkötelezettséggel, odaadással végzi. Ötleteivel, javaslataival nagymértékben hozzájárul az otthon szakmai tevékenységéhez, a lakók magas színvonalú ellátásához. Ennek érdekében folyamatosan képezi magát, szakmai tudásának bővítése miatt jelenleg is tanul. A gondozási feladatokon túl részt vesz a havi gyógyszerlista összeállításában és nyilvántartásában is. Az otthon idős lakói mindig bizalommal fordulhatnak hozzá.

Keresztúri Friderika Éva

2001-től dolgozik intézményünknél, a Tavirózsa Gondozási Központban szociális gondozó és ápolóként látja el Középső-Ferencváros lakosait.
Végzettségét tekintve általános szociális munkás, munkáját magas szakmai felkészültséggel tudja ellátni.
A személyes gondoskodás területén odaadóan, lelkiismeretesen és precízen látja el feladatait.
Kiemelkedő szervezőkészsége révén a rábízott ügyintézést hatékonyan végzi.
A munkájához kötődő adminisztrációt nagy odafigyeléssel és pontosan vezeti, a kiszabott határidőket mindig betartja, plusz feladatokat is vállal.

Illés Józsefné

Illés Józsefné Zsuzsa 10 éve dolgozik élelmezésvezetőként az Aprók háza bölcsődében, Munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki. Mindenkivel megértő, az egyéni kéréseket munkájában figyelembe veszi.
Kiváló szakember. Az elmúlt évek változásait élelmiszertáplálkozási előírásoknak megfelelően kezelte és segítséget nyújtott más intézmények élelmezésvezetőinek. Az előforduló nehézségek megoldására plusz időt fordít, és a megfelelő gyakorlati alkalmazásra törekszik. Az új élelmezési program bevezetésekor segítséget nyújtott kollégáinak.
Fáradhatatlan, akkor is, ha munkaidején felül, a helyettesítési feladatokat látja el, ezzel is segítve az intézmények működését. A segítendő kollégákat türelemmel kezeli és tanítja be.
A bölcsődében elkészítendő ételek ízesítésére hatással van, melyet a gyermekek és a felnőttek szívesen fogyasztanak. Az ételbemutatók során, melyek az egészséges táplálkozást szolgálják, aktívan részt vett az új ételek ismertetésében, kipróbálásában.
Konyha területén előforduló szakmai és munkaügyi szabályokat betartja és be is tartatja, és az elvárásoknak megfelelően irányítja az ott dolgozó munkatársakat. Következetessége és határozottsága ellenére, tudják a kollégák, hogy igazságos, ezért szívesen és bizalommal fordulnak hozzá.
Munkája példaértékű és mások számára is motiváló. A közösségnek egyik hajtóereje, a bölcsődénkben mindenki megbecsüli őt és munkáját.

Kisjuhász Lajosné

Kisjuhász Lajosné, Kriszti, az Aprók háza bölcsőde diplomás kisgyermeknevelője. Mióta bölcsődénkbe érkezett, mindig törekedett teljesítményét szinten tartani, vagy folyamatosan fejleszteni.
Nemcsak a szakmai területeken törekszik ötleteit megvalósítani, hanem az egyik „csapatépítője” a közösségnek, a többi bölcsődében dolgozó kollégákkal is jó kapcsolatra törekszik. Feláldozza szabadidejét is a közös célok megvalósítására.
Ötletei változatosak, szeret újítani, új dolgokat bevezetni. Az elmúlt évben az időszakos ellátású csoportnál a Montessori elveket igyekezett a nevelő-gondozó munkájába építeni, ezzel is emelve a szolgáltatás színvonalát.
Egyenletes és magas színvonalú a munkateljesítménye. A partneri kapcsolatok kialakítását a mindennapokban is sikeresen alkalmazza mind a munkatársak, mind a családok körében. Szívesen járnak hozzá a családok, és kérik azt, hogy a gyermekeik hozzá kerüljenek. A szülőkkel megfelelő partneri kapcsolatot alakít ki a gyermekek fejlődése érdekében. A családokkal való kapcsolatában türelmes, empatikus, elfogadó, a szülőknek igyekszik a szaktudásával segíteni. A gyermekeket mindig saját fejlettségi szintjükhöz mérten neveli-gondozza, biztosítja számukra a türelmet, a megfelelő légkört és a biztonságot. Kriszti egyénisége, vidámsága, pezsgése színfolt a csoportjának és az intézménynek.
Kriszti munkájának minősége példaként szolgál a kerületben dolgozó kisgyermeknevelőknek.

Rácz Jánosné

Rácz Jánosné, Ica, a Fehérholló bölcsőde kisgyermeknevelője, 1988 óta dolgozik a kerület bölcsődéiben. Több éve a Fehérholló részlegünkben a kisgyermeknevelői munkája mellett vezető helyettesi feladatokat is ellát.
Szakmai munkáját hosszú idő óta lelkiismeretesen, a gyerekek érdekeit szem előtt tartva végzi. Nevelői munkájában kiemelkedően pontos, precíz és körültekintő. Az intézmény működése érdekében munkaidőn túl is segítséget nyújt vezetőjének. Szakmai ismereteinek bővítésére minden lehetőséget megragad. A kötelező továbbképzéseken túl, folyamatos önképzéssel fejleszti tudását. A vezetői elvárásoknak mindenkor magas szinten eleget tesz, helyettesítése kapcsán a bölcsőde működését biztosítja, irányítja. Teljes mértékben megbízható, mindig lehet rá számítani. Szakmai munkája példamutató, mintát ad a kollégáknak, segíti a fiatalokat. Részt vesz mentorként a gyakornoki programban. Jó a kapcsolata szülőkkel és kollégákkal egyaránt. Szabadidejét is gyakran a munkatársaival tölti, amely jó hatással van a közösség összetartására.
Emberi kapcsolatai és szakmai munkája példamutatóak a közösség számára.
Megjelent a ferencvaros.hu-n 2014. október 18-án.

A Vendel utcai Sportcsarnokban rendezték meg a József Attila-terv keretén belül a Szomszédünnepet, melyre változatos programokkal hívták az akcióterületen élőket.

A rendezvény célja a helyi identitást, közösségformálást erősítő programok szervezése - elsősorban az akcióterület lakossága számára.

A Vendel utcai Sportcsarnokban október 18-án délután változatos programmal várták a környéken élőket. Kosárfonás, arcfestés, sportvetélkedők, hennafestés várta az érdeklődőket, valamint kiosztásra került 100 adag töltött bodag is. Az eseményen részt vett Illyés Miklós, a Humán Ügyek Bizottságának elnöke, Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója, valamint Berecz Dénes, a Családmentori Iroda vezetője.


A FESZGYI szervezeti egységeként működő Családmentori Iroda szervezésében létrejövő program esti műsorszáma a Copacabana Bossa-Nova Duó igényes zenei aláfestése volt - tánc és sport jól megfért egymás mellett.

A jó hangulatú, nagy érdeklődésre számot tartó esemény ismét bebizonyította: szükség van a közösségépítő, egymás megismerését célul kitűző eseményekre Ferencvárosban.
Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára miniszteri díjakat adott át a területen hosszabb ideje tevékenykedő szakembereknek. Miniszteri elismerő oklevelet kapott Nagy Zsolt, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága, Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye koordinátora.

A teljes cikk a kormany.hu-n: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/czibere-karoly-a-kabitoszerhasznalat-megelozheto-a-fugges-kezelheto