Megjelent a ferencvaros.hu-n 2014. november 12-én.

„A legjobban az jellemzi az ember személyiségét, hogy hogyan bánik azokkal, akiktől nem várhat semmit…”
(Abigail Van Buren)


A Leövey Klára Gimnázium dísztermében került megrendezésre a Szociális Munka Napja alkalmából tartott ünnepség, melynek keretében átadták Ferencváros Humanitas-díját.

Az ünnepség kezdetén Kiss János, a Ferencvárosi Művelődési Központ munkatársa köszöntötte a megjelenteket; dr. Bácskai János polgármestert, Kállay Gáborné és Zombory Miklós alpolgármestereket, az önkormányzati képviselőket, Sebők Endrét, a FESZOFE Kft. igazgatóját, a díjazottakat, valamint a szociális területen dolgozó munkatársakat.

Dr. Bácskai János beszédében kiemelte, hogy ehhez a szolgálathoz kell valami olyan többlet, amelyet nem lehet puszta akarattal megszerezni, megtanulni; ez a többlet már születéskor is ott van a szívükben, lelkükben, melyet a köz javára fordíthatunk. A polgármester megköszönte a szociális területen dolgozó munkatársak áldozatos munkáját, és további jó egészséget, sok erőt kívánt nekik.


A beszéd után a jelenlévők kisfilmet láthattak Somogyi Zsoltról, a FESZOFE Nonprofit Kft. munkatársáról, aki átvette a polgármestertől Ferencváros Humanitas-díját. Az ünnepelt köszönetét fejezte ki az elismerésért, hangsúlyozva, hogy a díjjal a FESZOFE Kft.-t, mint közösséget tüntették ki.

Sebők Endre, a FESZOFE Nonprofit Kft. igazgatója beszédében örömét fejezte ki kollégája elismeréséért és megköszönte, hogy ezáltal a szociális munka ünnepe velük is kiegészülhetett.

Pethes Vivien, a Leövey Klára Gimnázium tanulója elszavalta Szabó Lőrinc: Nyitnikék című versét, majd Kállay Gáborné alpolgármester asszony átadta az elismerő okleveleket a szociális területen dolgozó munkatársaknak, akikről Kiss János olvasta fel a felterjesztőjük által írt méltatást.

A műsort a Turay Ida színház műsora követte, melyben Détár Enikő, Teremi Trixi és Bozsó József adott elő musical-részleteket. A MÁV Szimfonikusok vonósnégyesének produkciója után a vendégek részére tartott fogadás zárta az eseményt, mellyel az összes résztvevő kollégának megköszönték egész évi kitartó munkáját.

Somogyi Zsolt – Humanitas Ferencváros díj

Somogyi Zsolt 2002. december 1-től a FESZOFE Kft. közterület-ágazatvezetője. A kft. legnagyobb létszámú ágazatát vezeti lelkiismeretes módon. Munkaköréből adódóan kerületünk egészét napi szinten járja, irányítja és ellenőrzi közterületi csoportjaink munkavégzését. Közvetlen munkakapcsolatot tart fenn az Önkormányzat Városüzemeltetési irodájával, hogy a Polgármesteri Hivatal és a kft. munkája összehangoltan és zökkenőmentesen működhessen.

2005-2006-ban elvégezte a Károli Gáspár Református Egyetem általános szociális munkás szakát. Ezt követően a FESZOFE Kft.-nél a rehabilitációs megbízotti feladatot is ellátja, ezáltal segíti a megváltozott munkaképességű dolgozóink munkavégzését és egyéb ügyes-bajos dolgaik intézését. Tekintettel arra, hogy a FESZOFE Kft. önkormányzatunk operatív cége, így számtalan esetben nem csak a szorosan munkakörhöz köthető feladatok és munkaidőben végzett tevékenységek hárulnak ránk. Somogyi Zsolt kollégánkra ezekben az esetekben mindig lehetett számítani (önkormányzati rendezvények lebonyolítása, havária helyzetek elhárítása, megoldása, Kén utcai födémomlás, bombariadó, Drégely utcai pincetűz, árvízi védekezés, élelmiszer segélyosztás, stb.). Sokrétű munkáját kellő kitartással és magas szakmai színvonalon végzi. Mindezek alapján javaslom a Humanitas Ferencváros Díj odaítélését.

Elismerő oklevelet kaptak:

Bereczky István
(Pista bácsi)

A Szociális Foglalkoztató jogelődjénél kezdte 1994 évben a munkát, a klasszikus szociális foglalkoztató vegyes-csomagoló részlegét vezette, melyet 20 éve töretlenül irányít.
Aktív, kreatív kollégánk a csomagolóipar területén nagy tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik, folyamatosan fejlesztette és bővítette részlegének tevékenységi körét.
E részlegen dolgozik a megváltozott munkaképességű kollégáink többsége, így a vezetőtől nagy empatikus érzékre is szükség van, mellyel Bereczky István - Pista bácsi - rendelkezik.
Az átalakulást követően kötészeti részlegünk vezetését is ellátja.
Új ötletei és tervei alapján és az Önkormányzat megfelelő forrása, biztosítása mellett csomagoló- és kötészeti tevékenységeink fejlesztéséhez és kapacitásunk bővítéséhez több célgép beszerzése is megtörtént, melyekhez megfelelő piacot és hátteret is sikerült kialakítania vezetőként.
Rábízott feladatait maradéktalanul ellátja, dolgozóitól a rendet, precizitást és a hatékony munkavégzést megköveteli.

Tóth Miklósné
(Zsuzsika)

1996 óta dolgozik a FESZOFE Kft.-nél.
Az itt töltött 18 éve alatt jellemzően a munkaügy területén dolgozott, dolgozik.
Tanúbizonyságot tett emberségéről, szociális érzékenységéről, jó kapcsolatteremtő képességéről.
Ezen tulajdonságai teljes mértékben megegyeznek cégünk jelenlegi foglalkoztatói filozófiájával.
Az évek során a Kft.-nél megfordult több ezer emberből, akik elsőként a munkaügyes kollégákkal találkoznak, szinte személyesen ismer mindenkit.
Korábban is és jelenleg is nagy hasznát vettük a munkaügy területéhez kapcsolódó ötleteinek, újításainak, és ezeket szinte maradéktalanul beépítettük cégünk működésébe.
Kimagasló érdemeket szerzett a 2012. évi hajléktalan közfoglalkoztatás beindításánál, mely program azóta is folyik, és Tóth Miklósné Zsuzsika segítségével értük el, hogy mára az ország legnagyobb hajléktalan közfoglalkoztatójává válhattunk.

Bíró Andrea
(Andika)

1992 óta dolgozik a FESZOFE Kft.-nél.
Titkársági és adminisztratív feladatokat lát el.
Kellő határozottság jellemzi ügykezelését.
Egy személyben végzi titkárnői és asszisztensi munkáját.
Fiatal kora ellenére - 22 éve a cégnél töltött idejével - az elsők között van a FESZOFE Kft.-nél a leghosszabb ideje dolgozók között.
Személyes jó kapcsolatainak köszönhetően mindig minden ügyben megfelelően jár el, kerületünkben szinte „mindenkit” ismer.
Nagy munkabírású, fáradhatatlan kolléganőnk.
Személye összekapcsolja cégünk összes részlegét, kirendeltségét.
Segítőkészsége miatt dolgozóink szívesen fordulnak hozzá ügyes-bajos dolgaik elintézésével.

Dura Andrásné

1999. 06. 01-jén technikai munkakörben (takarítóként) kezdett el dolgozni a Családsegítő Szolgálatnál, majd 2010-től a Gyermekek Átmeneti Otthonába került, szintén technikai munkakörbe. 2011-ben gyermekfelügyelői munkakörhöz szükséges képesítést szerzett (óvodai dajka), s azóta gyermekfelügyelőként folytatja munkáját, melyet elhivatottan, lelkiismeretesen és magas színvonalon végez. Szociális érzékenysége, pedagógiai és empatikus készségei nagy-nagy türelemmel és kreativitással párosulnak. Kiváló közösségi ember, a kollektíva oszlopos tagjaként, szabadidejét feláldozva vett részt programjainkon és nyári táborunkban. Példamutató munkája mintaként szolgál mások számára is.

Ellenbacher Tímea

Több mint öt éve dolgozik a Szerető Kezek Idősek Otthonában. Munkáját az idősek iránti elkötelezettséggel, odaadással végzi. Ötleteivel, javaslataival nagymértékben hozzájárul az otthon szakmai tevékenységéhez, a lakók magas színvonalú ellátásához. Ennek érdekében folyamatosan képezi magát, szakmai tudásának bővítése miatt jelenleg is tanul. A gondozási feladatokon túl részt vesz a havi gyógyszerlista összeállításában és nyilvántartásában is. Az otthon idős lakói mindig bizalommal fordulhatnak hozzá.

Keresztúri Friderika Éva

2001-től dolgozik intézményünknél, a Tavirózsa Gondozási Központban szociális gondozó és ápolóként látja el Középső-Ferencváros lakosait.
Végzettségét tekintve általános szociális munkás, munkáját magas szakmai felkészültséggel tudja ellátni.
A személyes gondoskodás területén odaadóan, lelkiismeretesen és precízen látja el feladatait.
Kiemelkedő szervezőkészsége révén a rábízott ügyintézést hatékonyan végzi.
A munkájához kötődő adminisztrációt nagy odafigyeléssel és pontosan vezeti, a kiszabott határidőket mindig betartja, plusz feladatokat is vállal.

Illés Józsefné

Illés Józsefné Zsuzsa 10 éve dolgozik élelmezésvezetőként az Aprók háza bölcsődében, Munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki. Mindenkivel megértő, az egyéni kéréseket munkájában figyelembe veszi.
Kiváló szakember. Az elmúlt évek változásait élelmiszertáplálkozási előírásoknak megfelelően kezelte és segítséget nyújtott más intézmények élelmezésvezetőinek. Az előforduló nehézségek megoldására plusz időt fordít, és a megfelelő gyakorlati alkalmazásra törekszik. Az új élelmezési program bevezetésekor segítséget nyújtott kollégáinak.
Fáradhatatlan, akkor is, ha munkaidején felül, a helyettesítési feladatokat látja el, ezzel is segítve az intézmények működését. A segítendő kollégákat türelemmel kezeli és tanítja be.
A bölcsődében elkészítendő ételek ízesítésére hatással van, melyet a gyermekek és a felnőttek szívesen fogyasztanak. Az ételbemutatók során, melyek az egészséges táplálkozást szolgálják, aktívan részt vett az új ételek ismertetésében, kipróbálásában.
Konyha területén előforduló szakmai és munkaügyi szabályokat betartja és be is tartatja, és az elvárásoknak megfelelően irányítja az ott dolgozó munkatársakat. Következetessége és határozottsága ellenére, tudják a kollégák, hogy igazságos, ezért szívesen és bizalommal fordulnak hozzá.
Munkája példaértékű és mások számára is motiváló. A közösségnek egyik hajtóereje, a bölcsődénkben mindenki megbecsüli őt és munkáját.

Kisjuhász Lajosné

Kisjuhász Lajosné, Kriszti, az Aprók háza bölcsőde diplomás kisgyermeknevelője. Mióta bölcsődénkbe érkezett, mindig törekedett teljesítményét szinten tartani, vagy folyamatosan fejleszteni.
Nemcsak a szakmai területeken törekszik ötleteit megvalósítani, hanem az egyik „csapatépítője” a közösségnek, a többi bölcsődében dolgozó kollégákkal is jó kapcsolatra törekszik. Feláldozza szabadidejét is a közös célok megvalósítására.
Ötletei változatosak, szeret újítani, új dolgokat bevezetni. Az elmúlt évben az időszakos ellátású csoportnál a Montessori elveket igyekezett a nevelő-gondozó munkájába építeni, ezzel is emelve a szolgáltatás színvonalát.
Egyenletes és magas színvonalú a munkateljesítménye. A partneri kapcsolatok kialakítását a mindennapokban is sikeresen alkalmazza mind a munkatársak, mind a családok körében. Szívesen járnak hozzá a családok, és kérik azt, hogy a gyermekeik hozzá kerüljenek. A szülőkkel megfelelő partneri kapcsolatot alakít ki a gyermekek fejlődése érdekében. A családokkal való kapcsolatában türelmes, empatikus, elfogadó, a szülőknek igyekszik a szaktudásával segíteni. A gyermekeket mindig saját fejlettségi szintjükhöz mérten neveli-gondozza, biztosítja számukra a türelmet, a megfelelő légkört és a biztonságot. Kriszti egyénisége, vidámsága, pezsgése színfolt a csoportjának és az intézménynek.
Kriszti munkájának minősége példaként szolgál a kerületben dolgozó kisgyermeknevelőknek.

Rácz Jánosné

Rácz Jánosné, Ica, a Fehérholló bölcsőde kisgyermeknevelője, 1988 óta dolgozik a kerület bölcsődéiben. Több éve a Fehérholló részlegünkben a kisgyermeknevelői munkája mellett vezető helyettesi feladatokat is ellát.
Szakmai munkáját hosszú idő óta lelkiismeretesen, a gyerekek érdekeit szem előtt tartva végzi. Nevelői munkájában kiemelkedően pontos, precíz és körültekintő. Az intézmény működése érdekében munkaidőn túl is segítséget nyújt vezetőjének. Szakmai ismereteinek bővítésére minden lehetőséget megragad. A kötelező továbbképzéseken túl, folyamatos önképzéssel fejleszti tudását. A vezetői elvárásoknak mindenkor magas szinten eleget tesz, helyettesítése kapcsán a bölcsőde működését biztosítja, irányítja. Teljes mértékben megbízható, mindig lehet rá számítani. Szakmai munkája példamutató, mintát ad a kollégáknak, segíti a fiatalokat. Részt vesz mentorként a gyakornoki programban. Jó a kapcsolata szülőkkel és kollégákkal egyaránt. Szabadidejét is gyakran a munkatársaival tölti, amely jó hatással van a közösség összetartására.
Emberi kapcsolatai és szakmai munkája példamutatóak a közösség számára.