(A cikk a ferencvaros.hu-n jelent meg 2015. november 17-én.)

Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója vehette át a „Humanitas Ferencváros” díjat dr. Bácskai János polgármestertől november 17-én. A Szociális Munka Napja alkalmából polgármesteri elismerésben részesültek Ferencváros szociális területen tevékenykedő, kiemelkedő színvonalon és odaadással dolgozó munkatársai is.

Az Ádám Jenő Zeneiskolában megtartott díjátadón dr. Bácskai János megköszönte a szociális területen dolgozók munkáját, akik a szakterületük és Ferencváros iránt is egyaránt elkötelezettek. A polgármester hangsúlyozta: a kerület vezetése kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekkel foglalkozók elismerését. Külön örömét fejezte ki afelett, hogy Gedeon Andor a Főváros részéről is elismerésben – Zalabai Gábor-díjban – részesült.


Dr. Bácskai János kiemelte: a méltán világhírű városrehabilitáció nem csupán a lakóházak felújítását jelenti, hanem egy komplex folyamat, melynek részeként többek között munkaerőpiaci iroda és szociális ellátó iroda is megkezdi működését a kerületben. A polgármester átadta a díjat Gedeon Andornak, majd a szociális területen dolgozók elismerő okleveleket vehettek át dr. Bácskai János polgármestertől, Kállay Gáborné alpolgármester asszonytól és Zombory Miklós alpolgármestertől.

A díjátadón Balogh Vivien, a zeneiskola tanulója zongorán, valamint Kárpáti Szabolcs, a zeneiskola tanára gitáron játszott, majd Bereczki Zoltán koncertje következett, melyet állófogadás zárt.

„Humanitas Ferencváros” díj - Gedeon Andor
Gedeon Andor 1979-ben nevelő, majd csoportvezető-nevelő volt. 1989-óta a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának, illetve jogelődjének az intézményvezetője, majd igazgatója lett.

A Horizont Szociális Alapítvány létrehozásának egyik kezdeményezője és egyik alapító tagja, melynek munkájában jelenleg a szakmai programért felelős. Az alapítvány 1991 óta működik, tevékenységének célja a legszegényebb, legelesettebb embereken, családokon való segítés, az alapellátásokból kimaradt egyének és családok segítése.

Egyik kezdeményezője és alapítója volt a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Nevelőotthoni szekciójának. A Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Budapesti Egyesületének egyik alapító tagja. Részt vett a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi munkájában, a Budapesti Szociális Charta kidolgozásában, Ferencváros bűnmegelőzési programjának kidolgozásában.
Részt vett az ún. Dzsumbuj Help program kidolgozásában és megvalósításában, valamint a Ferencvárosi Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának az elkészítésében.

Gedeon Andor munkáját mindig az elszegényedés visszaszorítása, az esélyegyenlőség érvényesítése vezérelte. Tevékenyen részt vállalt a ferencvárosi szociálpolitika, az intézményi struktúra kialakításában és új ellátási formák megvalósításában.

Eddigi kitüntetései, díjai:
2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által adományozott „PRO FAMILIS” díj
2012-ben „FERENCVÁROSÉRT” díj
2015-ben Zalabai Gábor – a budapestiek esélyegyelőségéért - díj

(...)

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága kitüntetettjei:

Almássy Gáborné
Közel 20 éve dolgozik Ferencvárosban, az idősellátás területén. Tevékenységét fáradhatatlan lendülettel végzi. Klubvezetőként meghatározó szerepet töltött be a felújítást követően újonnan átadott Platán Idősek Klubjának beindításában. Az idős emberek eltérő szükségleteire képes egyénre szabott válaszokat adni, hozzájárulva ezzel a klubtagok aktivitásának minél hosszabb ideig történő megőrzéséhez. Adminisztratív teendőit pontosan, a megadott határidőre teljesíti. A munka szervezését rugalmasan, az igényekhez alkalmazkodóan képes megoldani. Folyamatosan megbízhatóan, magas szinten végzi segítő tevékenységét.

Mayer Nikolett
A FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonában 2005-ben kezdett dolgozni a bölcsődés korú gyerekek csoportjában. Munkáját elhivatottan, lelkiismeretesen végzi. Elhivatottsága nagyfokú szociális és pedagógiai tudással párosul. A gondozási és nevelési feladatokon túl a gyermekek számára sok figyelmet, szeretet nyújt. A rábízott feladatokat mindig időben és pontosan elvégzi, megbízható. Munkakörén és munkaidején kívül is több feladatot ellát. A kollektíva meghatározó tagja, sok esetben szabadidejét feláldozva lát el plusz feladatokat, aktívan részt vesz programjaink megvalósításban. Nagyon sok esetben lát el ügyeletet a nagyobb gyerekek csoportjánál is, ahol szintén maximálisan végzi a rábízott faladatokat. Példamutató munkája mások számára is mintaként szolgál.

Bálintné Csobádi Edit
Bálintné Csobádi Edit 2008 óta dolgozik a Gyermekek Átmeneti Otthonában gyermekfelügyelőként. Szakmai ismereteit maximálisan jól alkalmazza munkájában. A gyerekeket mindig saját fejlettségi szintjükhöz mérten neveli és gondozza. Végtelen türelemmel, odaadással biztosítja számukra a megfelelő légkört és biztonságot. Munkaidején és munkakörén kívüli feladatokat szívesen vállal és megfelelően el is végzi. Aktívan részt vesz a szabadidős programok megszervezésében és lebonyolításában. Kollégáival szemben előzékeny és maximálisan segítőkész. Munkája példaértékű, mások számára is motiváló.