(Kivonat a 2016. november 15-én megjelent cikkből. A teljes cikk a ferencvaros.hu-n olvasható.)

Vibling Géza, a FESZGYI igazgatóhelyettese vehette át a „Humanitas Ferencváros” díjat dr. Bácskai János polgármestertől november 15-én. A Szociális Munka Napja alkalmából elismerésben részesültek Ferencváros szociális és gyermekvédelmi területén tevékenykedő, kiemelkedő színvonalon dolgozó munkatársai is.

Az Ádám Jenő Zeneiskolában megtartott díjátadót a Kicsi Bocs Óvoda műsora nyitotta meg.

Bácskai János köszöntőjében az óvodások műsorából kiemelt egy gondolatot: keresd a jót, keresd az emberséget! Ferencváros polgármestere hangsúlyozta: a díjak átadásával Ferencváros vezetősége háláját és köszönetét fejezi ki azok számára, akik mások megsegítésének élnek.Zombory Miklós beszédében a szociális területen dolgozók munkáját a pedagógusokéhoz hasonlította, akik saját gondjaikat otthon hagyva, maximális odafigyeléssel kell, hogy a rászorulókra, a rájuk bízottakra figyeljenek. Az óvodákért, bölcsődékért is felelős alpolgármester három fontos területet emelt ki egy ország működésében: az egészségügyet, az oktatást és a szociális területet. Beszédét egy Anatole France idézettel zárta, megköszönve a szociális területen dolgozók áldozatos munkáját: „Az ember akkor ad igazán, ha munkáját, lelkét, szellemét adja”.

A szociális, valamint gyermekvédelmi területen dolgozók közül a Ferencvárosi Bölcsődei Intézmények három dolgozója – Zádori Imréné, Lukács Lászlóné és Mandics Bettina -, a FESZGYI munkatársai közül Gyarmati Zsuzsanna, Bosnyák Ilona és Szalay Andrea, a FESZOFE Kft. dolgozói közül pedig Kapelláró Tiborné, Kumpera Antalné és Orgon Éva vehette át a dicsérő oklevelet Ferencváros polgármesterétől és alpolgármestereitől, közben a jelenlévők meghallgathatták méltatásukat.

Csákvári Emma, a Zeneiskola növendékének előadása után Bácskai János polgármester átadta a Humanitas Ferencváros díjat Vibling Gézának, a FESZGYI igazgatóhelyettesének. A díjazott meghatottan köszönte meg a felterjesztést főnökének, Gedeon Andornak, valamint a támogató szeretetet kollégáinak. Vibling Géza édesanyját idézte, aki a főiskolai években, a vizsgaidőszakban így biztatta fiát: „kisfiam, te csak tegyél meg mindent, ami tőled telik. Ha többre van szükség, a Jóisten megsegít”.

Balogh Vivien zongorajátéka után Kasza Tibor koncertje következett, majd állófogadás zárta a díjátadó ünnepséget.„HUMANITAS FERENCVÁROS” DÍJ – VIBLING GÉZA

Vibling Géza 1994-től dolgozik a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézményeknél, jelenleg igazgatóhelyettes, valamint a Családtámogató- és Gyermekjóléti Központ vezetője.

Az intézményhez családgondozóként került és több évet dolgozott ebben a munkakörben. Rátermettségének, nagyfokú teherbírásának és szociális érzékenységének köszönhető, hogy a családgondozói munkakörből fokozatosan előrelépve jelenleg meghatározó irányítója és munkatársa az intézménynek. Feladatai közé tartozik a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a hajléktalanokat segítő LÉLEK Pont és Utcai Szociális Munkás Ifjúsági és Közösségi Tér munkatársai tevékenységének koordinálása és irányítása.

Több pályázati és speciális program kidolgozásában és végrehajtásában is aktív szerepet vállalt, melyek közül elsősorban a JAT-programot, a LÉLEK Programot és a ,, Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát" programot lehet kiemelni.

A változó jogszabályi és szakmai környezet figyelembevétele mellett ötleteivel és javaslataival olyan szolgáltatások bevezetését kezdeményezi, melyek a rászoruló ügyfelek részére hatékonyabb segítséget jelenthetnek.

A legutóbbi hónapokban komoly és felelős szerepet vállalt az intézmény több szakmai csoportjának új telephelyre történő költöztetésében oly módon, hogy ezek a költözések a lehető legkisebb mértékben befolyásolták az intézmény működését, folyamatosan biztosították az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokat.

Az irányítása alá tartozó szakmai egységek vonatkozásában minden évben az elvárásoknak megfelelően magas szakmai színvonalon készíti el a beszámolókat, a szakmai program szükség szerinti módosításait, az új szolgáltatásokra tett javaslatait és észrevételeit.

Vezetői tevékenysége mellett családsegítői feladatokat is ellát, a hozzá forduló ügyfelek mindig számíthatnak átlagon felüli segítőkészségére és szakmai hozzáértésére.

Mind a vezetői, mind pedig családsegítői munkáját a pontosság, precizitás és következetesség jellemzi. Gyakran munkaköréhez nem tartozó feladatot is elvégez, mindig és mindenben lehet rá számítani. A szociális segítő munkát életre szóló hivatásának tekinti.

(...)

A FERENCVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA KITÜNTETETTJEI:

Gyarmati Zsuzsanna
2008-tól dolgozik Ferencvárosban, az idősellátás területén. Tevékenységét fáradhatatlan lendülettel végzi.

Szakmai vezetőként meghatározó szerepet tölt be a klubok gördülékeny és hatékony működésében. A Borostyán Idősek Klubjának vezetőjeként szem előtt tartja, hogy az irányítása alatt magas szakmai munka folyjon, amit kollégáitól is megkövetel.

Sokszínű és aktivitást igénylő programokat szervez az idős embereknek, hogy minél hosszabb ideig megőrizhessék szellemi és fizikai frissességüket.

Figyelemmel kíséri az aktuális jogszabályváltozásokat, amire kollégáinak is felhívja figyelmét. Adminisztratív teendőit pontosan, a megadott határidőre teljesíti.

A munka szervezését rugalmasan, az igényekhez alkalmazkodóan képes megoldani.

Szakmai elhivatottsága mellett szívügyének tekinti az idősellátásban végzett segítő tevékenységet.

Szalay Andrea
2001 januárjától dolgozik Ferencvárosban a gyermekvédelem területén szociális munkásként. A „Fehér Holló” Gyermekjóléti Szolgálatnál kezdte meg munkáját, majd 2006-tól a FECSKE Gyermekjóléti Szolgálatánál dolgozott. 2011 decemberétől egy újabb intézményi átszervezést követően a Gyermekjóléti Központ a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága keretében működik, ahol Szalay Andrea jelenleg a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzser munkakörben látja el feladatát. Munkáját korábban – amíg állt – a Dzsumbujban lakókkal végezte, illetve annak környékén (pl. Kén, Földváry, Koppány utca) élőkkel.

A Család- és Gyermekjóléti Központ egyik legtapasztaltabb munkatársa.

Az elmúlt években alapvégzettsége mellé mediátor képzettséget szerzett (az egyik legjobb minősítéssel), illetve hamarosan családterapeuta végzettséget is szerez. A családgondozás, szociális munka mellett e két utóbbi tevékenységet is sikeresen alkalmazza munkájában.

Az eltelt 15 év során bizonyságot tett a gyermekvédelem, a veszélyeztetett gyermekek ügye iránt. Elkötelezett munkavégzésére mindig lehetett számítani, munkáját szakmai hozzáértés és felelősség, nagyfokú szociális érzékenység jellemzi.

Pályafutása kapcsán ki kell emelni azt a tényt is, hogy a különböző átszervezések és egyéb nehézségek ellenére sem vált meg Ferencvárostól és hűséges maradt a kerületi gyermekvédelemhez. Munkáját az ügyfelek érdekeiben végzi, s a mai napig jellemző rá, hogy kitartó lelkesedéssel végzi azt. Véleményére, szakmai tanácsaira és segítségére munkatársai mindig számíthatnak, egyénisége és precíz munkavégzése meghatározó a gyermekjóléti ellátásban.

Bosnyák Ilona – / Györgyike /
Tíz éve dolgozik a FESZGYI-nél. Asszisztensként Ferencvárost onnan is jól ismeri, hogy 1984 – 1993 között a kerületi Ingatlankezelő Vállalatnál dolgozott.

Az intézménynél talán a legfontosabb munkakört tölti be, szinte nincsen olyan feladat amiben ne lehetne rá számítani; legyen az munkatárs vagy ügyfél, akinek segíteni kell - de munkakörén kívüli feladatot is vállal -, ha kell, rendezvényt szervez, pályázati munkában vesz részt, de egyéb munkát is elvégez, ha arra van szükség. Jellemző, hogy sokszor, amikor még munkaidő után ég a villany az irodában, akkor ő az, aki még dolgozik valamilyen feladaton. Mindig mosolyogva, optimizmust sugározva teszi a dolgát.

Munka mellett vállalta a tanulást is, 2015-ben megszerezte az „irodai asszisztens” végzettséget. Munkaterülete hivatalosan adminisztratív jellegű, de segítőkészsége, emberszeretete miatt sokszor fordulnak hozzá munkatársak és ügyfelek is, mindenkihez van egy kedves szava. Nyugodtan mondhatják rá, hogy ő „mindenki Györgyikéje” aki nélkül nehezen lenne elképzelhető az intézmény élete.