Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Tisztelt Ellátottak!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 21.-i ülésén döntött arról, hogy a Budapest IX. kerület Ecseri u. 19. szám alatt lévő, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságához tartozó Árvácska Idősek Klubja a továbbiakban Budapest IX. kerület Osztag u. 17. szám alatt lévő új telephelyen folytatja működését (felújítási munkálatok valamint az engedélyeztetési eljárást követően).

A költözést, valamint az új telephely kialakítását az egyéb közszolgáltatásokhoz (posta és háziorvosi rendelő) való széleskörű lakossági hozzáférés indokolta, hiszen az említett közszolgáltatások a Gyáli út 17-19. szám alatt található szakorvosi rendelőben elérhetők. A szakorvosi rendelő teljes kapacitása nem kihasznált, így műszakilag jelentős felújításra szorul, de a szakorvosi rendelő épülete nem az Önkormányzat tulajdona. A felnőtt háziorvosi rendelő elhelyezését mindenképpen az Aszódi úti lakótelepen volt szükséges megoldani, mivel a háziorvosi körzet területe nagyobb részt a Gyáli-Aszódi-MÁV lakótelep. A szolgáltatások biztosítása érdekében az Árvácska Idősek Klubja helyén (Ecseri út 19. szám alatt) került kialakításra egy 22 m2 alapterületű postai kirendeltség, valamint egy 85 m2 alapterületű háziorvosi rendelő.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az Árvácska Idősek Klubja új telephelyének felújítási munkálatai befejeződtek, jelenleg az engedélyeztetési eljárás valamint a bútorzat beszerzése zajlik.

Az új telephelyen történt bejárás alkalmával a jelenlévő ellátottak jelezték, hogy a kialakításra került új Klub méreteit tekintve kisebb, mint a korábbi, így sok rendezvényt, nagyobb helyiség igényű klubfoglalkozást nehézkesen tudnak majd a jövőben megtartani.

Az észrevételek, javaslatok meghallgatását követően körvonalazódni látszik a probléma megoldásának lehetősége, ami túlmutat a Klub közösségi rendezvényein. Megfogalmazódott annak az igénye, hogy a lakótelepen élők részére, egy mindenki számára elérhető közösségi tér kerüljön kialakításra. A lehetőségeket megvizsgálva az Osztag utca 17. szám alatti új telephely szomszédságában kialakítható egy olyan közösségi tér, ahol az Idős Klub tagjai, valamint a lakótelepen élők megtarthatják különféle közösségi rendezvényeiket, nagyobb helyiség igényű klubfoglalkozásukat.

A szükséges döntések meghozatalát követően elkezdődhet a közelben található közösségi tér kialakítása is, így ezúton is szeretnénk megnyugtatni minden kedves ellátottat, hogy a klubtagok számára az új közösségi tér kialakítását követően, minden szolgáltatás zavartalanul elérhető lesz.

Az Árvácska Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások – idősek nappali ellátása és szociális étkeztetés – az ellátottak részére az engedélyeztetési eljárás befejezéséig továbbra is elérhető a Friss u. 5. szám alatt működő Szerető Kezek Idősek Klubjában.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata