2020. 11. 04. napján lépett hatályba, „A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet. Ezt követte, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet.

Fenti rendeletek, a vírus terjedésének lassítását, illetve terjedésének megakadályozását hivatottak szolgálni.
 
Az utóbbi időben Intézményünk dolgozói, valamint ellátotti körében is tapasztalható, a koronavírus járvány terjedésének felgyorsulása.
 
A fertőzésveszély elkerülése, valamint egészségük védelme érdekében a FESZGYI Igazgatójaként, az idősek nappali ellátásának vonatkozásában az alábbi működési rend módosítást rendelem el.


SZÜNETELŐ SZOLGÁLTATÁSOK:

2020.  DECEMBER 07., hétfői naptól,
az alábbi szolgáltatások nyújtása módosul, illetve szünetel:

 • SZÜNETEL
  • Fodrász                                                                             
  • Masszázs                                                                          
  • Pedikűr
 • SZÜNETEL
  • Szociális étkeztetés helyben fogyasztással

Fenti időponttól, a klubtagok számára is elvitellel biztosítjuk az étkeztetést!

 • Szociális étkeztetésELVITELLEL
  • az étkezőbe történő belépést megelőzően, szükséges a kéz fertőtlenítése,
  • az étkeztetést elvitellel igénybe vevők számára kötelező, a 2 méteres védőtávolságra vonatkozó szabály betartása,
  • az étkeztetéssel megbízott dolgozó a tálalás, kiszolgálás közben köteles szájmaszk, és gumikesztyű használatára.
Szabadidős foglalkozás:
 • SZÜNETEL
  • Asztali játékok (társas játék, kártyajáték)

Az asztali játékok, valamint kártyajáték esetében nem tartható a 1,5 – 2 méteres távolság.  Így még a kötelező  szájmaszk, és gumikesztyű használat esetén sem garantált a biztonságos egészségvédelem.

 • Az igények felmérése, valamint egyeztetést követően, a klubtagok részére benti foglalkoztatás helyett külsős programok szervezésével is biztosítjuk a szabadidős programokat (kirándulások, szabadtéri programok szervezése).
Az ebéd elvitelével egyidőben a klubtagok számára LEHETŐSÉG NYÍLIK:
 • a klub területén történő társas kapcsolatok ápolására, beszélgetésre (2 méteres távolság betartása, szájmaszk használata mellett),
 • esetkezelésre, tanácsadás körébe tartozó tevékenységek igénylésére,
 • egyéni életvezetési gondok átbeszélésére, segítségnyújtás igénylésére.
Pozitív Covid tesztet követő karantén idején, valamint szükség szerintigénybe vevőink számára a segítségnyújtást – az önálló életvitel fenntartása érdekében -, saját lakókörnyezetben is biztosítjuk (pl.: bevásárlásban történő segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés).

Munkatársaink számára, akik az ellátott lakókörnyezetében, otthonában, utcán, közterületen végeznek munkát, fertőtlenítő szereket (hordozható kézfertőtlenítőszer, fertőtlenítő törlőkendő) és védőfelszerelést – szájmaszk, gumikesztyű - biztosítunk.
 
Azon ellátottakat, akik a nappali intézményben nyújtott szolgáltatásokat nem kívánják igénybe venni, rendszeresen megkeressük telefonon, érdeklődünk állapotukról, és felajánljuk számukra a segítséget.

LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK A TOVÁBBIAKBAN IS:

 • csoportos tornára /fizikai aktivitás megőrzése érdekében/,

(csökkentett létszámmal, kötelező a 2 m távolságtartás)

 • pszichológus előadására /mentálhigiénés egészségvédelem körében/,

(csökkentett létszámmal, kötelező a 2 m távolságtartás)

 • háziorvosi előadásra /egészségmegőrzés, -védelem körében/, 
 •  az igénybevevő által behozott – saját használatú ruhanemű, ágynemű – mosására,

(előre egyeztett időpontban)

 • tusolási lehetőség igénybevételére,csúszásmentes környezetben, szükség esetén segítséggel, személyi higiéné megtartása érdekében.

(előre egyeztett időpontban)

 
Az intézményben történő tartózkodás ideje alatt:

Igénybevételre vonatkozó alapvető higiénés szabályok:

A klubot kizárólag egészséges személy látogathatja. Igénybevétel esetén, az előírt higiénés szabályok betartása, mindenkire kötelezően érvényesek. 

Az intézménybe való belépéskor kötelező:

 • testhőmérséklet ellenőrzés

(érintésmentes hőmérővel)

 • megemelkedett testhőmérséklet esetén, az intézménybe nem lehet belépni

(Az igénybe vevő figyelmét fel kell hívni arra, hogy haladéktalanul keresse fel háziorvosát, a szükséges orvosi ellátás igénybevétele miatt. Szükség esetén segítséget nyújtunk, a háziorvossal történő kapcsolatfelvételhez)

 • cipőtalp fertőtlenítés

(erre a célra fertőtlenítővel átitatott lábtörlő/rongy áll rendelkezésre),

 • kézfertőtlenítés

(az intézmény bejáratánál elhelyezett alkoholos fertőtlenítőszerrel)

 • nyilatkozattétel, az egészségi állapotról:
  1. bármilyen egészségügyi panaszról, tünetről és arra vonatkozólag, hogy az
  2. elmúlt időszakban kapcsolatba került e járványügyi szempontból kockázatot jelentő személlyel.
Általános higiénia szabályok
 • folyamatos szükséges biztosítani az Intézmény fertőtlenítő takarítását

(beleértve a közösségi-, valamint vizes helyiségeket, és a munkatársak tartózkodására szolgáló helyiségeket is, korlát, kilincs, kapcsoló stb.)

 • az intézményben található felületeket naponta több alkalommal fertőtleníteni kell,  

(különös tekintettel az asztalokra, székekre, kilincsekre, és minden olyan tárgyra, amelyet az ellátottak saját maguk is kezelnek, pl.: televízió, távirányító, számítógép, telefon, játékok)

 • fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a virucid fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.
 • az épületet, és annak helyiségeit naponta többször szükséges szellőztetni
 • a kéz fertőtlenítésre/mosására biztosítani kell folyékony szappant, valamint papír kéztörlőt,
 • lehetőség szerint a közösségi terekben szükséges kézfertőtlenítő kihelyezése, a folyamatos használat érdekében
 
A jelen értesítőben meghatározott szolgáltatásnyújtás módosítása, visszavonásig érvényes.

Köszönjük, a szolgáltatások módosított igénybevételének tudomásul vételét, valamint együttműködő segítségüket, mellyel megvalósítható egészségük védelme, valamintafertőzésveszély elkerülése.

Budapest, 2020. 11. 30.
 

Gedeon Andor
FESZGYI Igazgató