A polgármester évente egy alkalommal legfeljebb 100.000 forint támogatást nyújthat annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek, aki lakhatásához kapcsolódó rendkívüli élethelyzete miatt anyagi segítségre szorul.
A támogatás a családban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.

Szociálisan rászorult:
Szociálisan rászorult az a személy, akinél a vele életvitelszerűen együtt élő család egy főre jutó nettó havi jövedelme (továbbiakban: a család egy főre jutó jövedelme) nem haladja meg a nyugdíjminimum 350 %-át (2021. évben 99.750,-Ft), egyedül élő kérelmező esetén a nyugdíjminimum 450%-át (2021. évben 128.250,-Ft) és vagyonnal nem rendelkezik.

Rendkívüli élethelyzet különösen, ha a kérelmező
  • lakásbérleti jogviszonya felmondásra került és a támogatás odaítélésével a kilakoltatás veszélye elhárul, vagy
  • lakásbérleti-, közös költség-, közüzemi díjtartozása keletkezett és azt egyéb módon rendezni nem tudja, vagy
  • bűncselekményből származó káresemény károsultjává válik, és a kár vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik, vagy
  • lakás-karbantartási (nyílászárók, fűtőberendezés, tűzhely, meleg víz előállító berendezés, kád, mosdó, falikút, mosogató, WC, csaptelep javítása, felújítása, cseréje; elektromos hálózat javítása, cseréje; beázás, csőrepedés után kőműves és hideg-melegburkolási munkálatok) költségét vagy a lakhatást és létfenntartást alapvetően meghatározó felszerelési tárgyak (vízóra, mosógép, bútor, hűtőgép, konyhai kisgépek, stb.) javítása és cseréje költségét saját erőből fedezni nem tudja, vagy
  • a családot elemi kár érte.

Rendkívüli élethelyzet igazolására a benyújtott kérelem mellé, a kérelmezőnek csatolni szükséges minden olyan iratot, dokumentumot, nyilatkozatot (igazolás, számla, okirat, szakvélemény, tanúsítvány) amivel a rendkívüli élethelyzetet igazolni tudja.

A kérelem elbírálásához a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által készített környezettanulmány és támogató javaslat szükséges.

Az elhasználódott vagy meghibásodott dolog cseréje csak a kereskedelemben kapható legegyszerűbb, és a meghibásodott dologhoz hasonló típusra vonatkozhat.

Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek:
  • akinek a családjában a kérelmezett díjtartozás az adósságcsökkentési támogatás igénybe vételével rendezhető,
  • aki 24 hónapon belül ugyanazon díjtartozása kiegyenlítésére, ugyanazon lakás-karbantartási költségre nyújtja be kérelmét, vagy aki 5 éven belül ugyanazon lakás-karbantartási vagy felszerelési tárgy cseréjére nyújtja be kérelmét.

A támogatás adott célra történt felhasználását kérelmező köteles a támogatás nyújtásáról szóló határozatban megjelölt időben és módon igazolni, melyet a hivatal környezettanulmány készítése során ellenőrizhet.

Amennyiben az ügyfél a részére megállapított támogatást nem a támogatás céljának megfelelően vagy rosszhiszeműen használta fel, a kapott támogatás visszafizetésére kötelezhető.