A Fehér Holló u. 2-4 szám alatt lévő Gyermekek Átmeneti Otthonában 24 férőhelyen két csoportban átmeneti gondozást biztosítunk azoknak a 0-18-év közötti ferencvárosi gyerekeknek, akiket családjuk valamilyen ok miatt nem tud ellátni.

Munkánk során arra törekszünk, hogy színvonalas lakhatási körülményeket alakítsunk ki és biztosítsunk a gyermekek számára, és segítő kapcsolatunkon keresztül a koruknak megfelelő fejlődésüket elősegítsük.

A Gyermekek Átmeneti Otthonának célja, hogy a kerület életébe beilleszkedve nyitottan fogadja a különböző problémával küzdő, krízishelyzetbe került családokat és 0-18 év közötti gyermekeiket. Munkánk során szorosan együttműködve a Gyermekjólét Központtal arra törekszünk, hogy a bentlakó gyermekek minél hamarabb családjukba visszakerülhessenek.

A gyermekek átmeneti gondozása, a szülő vagy törvényes képviselő kérésére, annak beleegyezésével történik. A szülőnek vagy törvényes képviselőnek az ellátásra vonatkozó igényt írásban kell kérnie. Az átmeneti gondozás a szülővel kötött írásbeli megállapodás alapján, a fennálló problémák vagy krízishelyzetek megoldásának időtartamáig tart. Kivétel, ha a gyermekvédelmi hatóság védelembe vétel során kötelezi a szülőt az átmeneti gondozás igénybe vételére. A gondozás a megállapodásban meghatározott ideig - akár néhány naptól - legfeljebb 12 hónapig tarthat, illetve az a szülő kérésére szükség esetén 6 hónappal meghosszabbítható.

A gyermekek átmeneti gondozásának kérelméhez szükséges dokumentumok az alábbi linkekre kattintva tölthetők le (.docx formában):
A gyermekek mindennapi életéhez, életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez megfelelően igazodva, gyermekek teljes körű ellátásban részesülnek. Segítséget nyújtunk tanulásban és szabadidejük hasznos eltöltésében.

A gyermekek meglévő intézményi kapcsolatai (óvoda, iskola, védőnő, háziorvos stb.), szabadidős elfoglaltságai (edzés, szakkörök) továbbra is változatlanul megtarthatóak. A gyermekek napi kapcsolatot tarthatnak szüleikkel, hogy kötődésük a legkevésbé sem csorbuljon.
Ezen ellátási forma a szülő vagy törvényes képviselő szülői felügyeleti jogát nem érinti.