A Gyermekek Átmeneti Otthona olyan folyamatos munkarendben működő otthont nyújtó intézmény, mely alapellátási forma keretében biztosítja a ferencvárosi 0-18 év közötti gyermekek átmeneti gondozását. A gondozás során teljes körű ellátást biztosít azoknak a gyerekeknek

  • akik átmenetileg ellátás vagy felügyelet nélkül maradnak, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradnának
  • akiknek a szülő egészségügyi problémái, életvezetési nehézségei, indokolt távolléte, lakhatási problémái, vagy családon belüli konfliktusok miatt ellátása veszélyeztetett
  • azon gyermekeknek ideiglenes jelleggel állapotának megfelelő ellátást és éjszakai bentlakást biztosít, akik otthonukból önkényesen távoztak (maximum 3 napig).

Az átmeneti otthon szolgáltatása térítési díj köteles melynek összege maximálisan a család egy főre jutó jövedelmének 50%-a lehet gyermekenként.