Az észlelő- és jelzőrendszer ágazatok, intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti együttműködés, melynek célja a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése és jelzése az erre a célra kijelölt professzionális szolgálató felé, folyamatos együttműködés és információáramlás biztosítása az egyének és családok problémáinak mielőbbi megoldása érdekében.
 
Észlelő- és jelzőrendszer tagjai a gyermekvédelemben:
 
 • egészségügyi szolgáltatók
 • személyes gondoskodást nyújtók
 • köznevelési intézmények
 • rendőrség
 • ügyészség
 • bíróság
 • pártfogó felügyelői szolgálat
 • áldozatsegítést ellátó szervezetek
 • menekülteket befogadó állomás
 • egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek
 • munkaügyi hatóság
 • javítóintézet
 • gyermekjogi képviselő
 • fővárosi, megyei kormányhivatal
 • állampolgárok
 
Észlelő- és jelzőrendszeri tagok feladatai:
 
A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyvt. 17.§-a jelzési, együttműködési kötelezettséget állapít meg.
Feladataik és felelősségük:
 • kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatban a gyermekjóléti szolgáltatónál,
 • kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek súlyos elhanyagolása, bántalmazása, más súlyos veszélyeztető ok fennállása, vagy a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén a gyámhivatalok vagy a rendőrség megkeresésével,
 • felkérésre részt venni az esetmegbeszélésen, esetkonferencián, konzultáción, szaktudásával támogatva az eset megoldását,
 • kötelesek részt venni a szakmaközi megbeszéléseken, a Gyvt. 17§(3) bekezdése szerint „Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.”
 • felkérésre kötelesek írásos éves beszámolót készíteni az éves szakmai tanácskozásra
A jelzőrendszeri tagok az észlelt krízishelyzetet -a CSGYJK nyitvatartási idején túl-a CSGYJK készenléti szolgálatának telefonszámán (06-20/247-2199) jelezzék.

A jelzés megtétele kapcsán nincs mérlegelési jogköre a veszélyeztetés, bántalmazás súlyosságát tekintve a jelzőrendszer tagjainak, a gyanú esetén is kötelesek jelzést tenni.
 
A gyermekvédelmi veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer célja:
 
A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése.