(Forrás: Protokoll „A család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer folyamatairól” 2. kiadás)
 
Mi történik a jelzés után a FESZGYI Család-és Gyermekjóléti Alapellátási Egységnél/Család-és Gyermekjóléti Központnál? 

  • A családsegítő/esetmenedzser felveszi a kapcsolatot a jelzett személlyel/családdal a jelzőlapon feltüntetett elérhetőségeken.
  • Első interjú jelentősége: az első interjú egy szükségletfelmérés, a FESZGYI szolgáltatásairól való tájékoztatás. További célja a későbbi bizalmi kapcsolat megalapozása, valamint az együttműködés részleteinek, kereteinek megismertetése a klienssel. A szociális munkás az első interjú során törekszik arra is, hogy a jelzésben érintett és családtagjai álláspontját, motivációját is megismerje, elismerje.
  • Veszélyeztetettség felméréseés amennyiben az szükséges, hatósági intézkedések kezdeményezése.
  • Visszajelző lapok megküldése a jelzést tevőnek.
  • A jelzett és a tapasztalt probléma meghatározása, kommunikálása, motiváció felmérése/felkeltése.
  • A családsegítő/esetmenedzser kolléga információt gyűjt a családdal kapcsolatban álló társszakmák képviselőitől, szakvéleményeket kér be (jelzést tevő intézmény, oktatási-nevelési intézmények, egészségügyi szolgáltatók stb.).
  • Esetmegbeszélés, esetkonferenciaszervezése a célok meghatározása, tények tisztázása, vélemények megismerése vagy esetleges hatósági eljárások előkészítése érdekében.
  • Dokumentációelkészítése (együttműködési megállapodás, GYSZ adatlapok, pedagógiai-és szakvélemények bekérése, KENYSZI rendszerében való rögzítés stb.)
  • szociális segítő munka a rögzített cselekvési terv/gondozási terv alapján, a bevont szakemberekkel való együttműködésben történik, majd annak felülvizsgálata, aktualizálása a protokollban vagy jogszabályban előírtak szerint, esetleg krízishelyzet esetén.
  • Fontos, hogy minden új veszélyeztető tényezőt vagy a gyermek helyzetének romlását jelezzék az esetgazda felé, akkor is, ha a folyamat az első jelzésnél már elindult.