A jelzés minimális tartalmi elemei:
  • veszélyeztetett gyermek/személy neve, címe, elérhetősége, hozzátartozó elérhetősége,
  • a jelzést tevő észrevételei, a tapasztaltak rövid, tömör leírása.
NEM KELL A PROBLÉMÁT DEFINIÁLNI ÉS MINŐSÍTENI!
  • a jelzést adó eddig megtett intézkedései, elérhetősége,
  • a gyermek/személy személyes adatai,
  • a gyermek esetében a törvényes képviselőjének adatai, elérhetősége.
 
Főszabály: a jelzés mindig írásban érkezzen! Halasztást nem tűrő, azonnali beavatkozást kívánó jelzés történhet szóban, de azt követően meg kell küldeni írásban is.
 
(Forrás:Protokoll „A család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer folyamatairól” 2. kiadás)
 
  • A jelzőlapok innen letölthetők. Kétféle jelzőlapot használunk országosan: esetjelzőlap és bántalmazás esetén töltendő jelzőlap, melynek bizonyos része zártan kezelendő.
  • A jelzőlapon feltüntetett adatok pontos kitöltése, a jelzést tevő birtokában lévő információk megosztása azért fontos, mert a jelzést követően a segítő kapcsolat ezen információk mentén kezdődik, és ezek az információk meghatározóak a bizalmi kapcsolaton alapuló segítő munkában.
  • Tartalom: ki, mikor, mit tapasztalt? Egyszer vagy ismétlődően? Eddig megtett intézkedés a jelző részéről? Milyen lépést tart fontosnak, mit javasol a gyermek érdekében (milyen szolgáltatást, esetleg hatósági intézkedést)
  • Ideális helyzetben a jelzést tevő intézmény a jelzett személyt tájékoztatja a jelzés megtételéről, és egyben informálja, hogy a Család-és Gyermekjóléti Alapellátási Egység valamint a Központ munkatársa (családsegítő/esetmenedzser) meg fogja keresni őt.
  • Zárt adatkezelés: Fontos átgondolni, hogy a jelzés tartalma esetlegesen utalhat a jelzést tevő személyre, intézményre.