A Család-és Gyermekjóléti Alapellátási Egység családsegítője vagy a Család-és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere az esetfelelős, a szolgáltatásokat nyújtó szakemberek nem vezetnek esetet, ugyanakkor tapasztalataikkal, saját szakmájukból eredő szakmai tudásukkalsegítik a komplex szociális segítő munkát. A Központ szolgáltatását nyújtó szakemberként folyamatosan kapcsolatban állnak a családdal és az esetfelelőssel is, hiszen a team munkában jelentős szerepe van a rendszeres kapcsolattartásnak és információcserének.

Az esetfelelőscselekvési tervbe/gondozási-nevelési tervbe foglalja a családtagokkal a teendőket, terveket, a különböző szolgáltatásokba való közvetítést. A cselekvési terv/ gondozási-nevelési terv a tervszerű esetmunka része és egy megállapodásnak tekinthető a család és az esetfelelős között.

A gyermekvédelmi hatósági eljárások során a hatóság (gyámhivatal) előírhat a szülők, gyermekek számára szolgáltatásokban való részvételt is (pl.: pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, felügyelt kapcsolattartás stb.).Mindezek célja a gyermek veszélyeztettségénekenyhítése, vagy megszüntetése, a család szociális hátterének stabilizálása, mentális egészségének megtartása vagy javítása mégpedig azáltal, hogy a családot a szociális munka eszközeivel és módszereivel, a társszakmák bevonásával végül saját belső erőforrásaik mozgósításában segítjük.