Szociális alapszolgáltatás

Az észlelő- és jelzőrendszer működését, feladatait és kötelezettségeit, valamint a jelzőrendszeri tagok meghatározását felnőtt személyek esetében elsősorban az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szabályozza. Az észlelő-és jelzőrendszer feladatát felnőtt állampolgárokra vonatkozóan a jogszabály a következőképpen nevesíti: 64§ (2) „A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.”

Ez azt jelenti, hogy a jegyző (illetve az alá tartozó szervezeti egységek), járási kormányhivatalok, szociális, egészségügyi szolgáltatók és pártfogó felügyelők, jogi segítségnyújást biztosító szolgáltatók számára a jelzés kötelezettség, míg az egyesületek, vallási közösségek és magánszemélyek számára lehetőség. Az itt fel nem sorolt szervek, intézmények nem tehetnek jelzést felnőtt korú személyek esetében, azonban magánszemélyként bárkinek lehetősége van erre. A jelzés bármiben segítségre szoruló személyről, családról szólhat, a családsegítők felkeresik az érintettet és vagy a családsegítés keretébe tartozó szolgáltatással, vagy más szolgáltatásba való közvetítéssel igyekeznek megoldani, enyhíteni a személy, vagy család nehézségét.

Felnőtt személyek esetében a jelzést alapvetően a család- és gyerekjóléti szolgálatok családsegítői felé kell megtenni, Ferencvárosban ez a FESZGYi Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egységet jelenti (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Gyermekvédelem

A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17.§-a jelzési, együttműködési kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, ha egy gyermek bántalmazását, elhanyagolását vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli. Az észlelő- és jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása, valamint a már kialakult veszélyeztetettség és krízishelyzet következményeinek enyhítése, az ehhez vezető okok feltárása és a probléma forrásának feloldása.

Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el a törvényben meghatározott alaptevékenységük keretében az itt felsorolt intézmények és személyek, ők tehát a jelzőrendszeri tagok:

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
c) a köznevelési intézmények,
d) a rendőrség,
e) az ügyészség,
f) a bíróság,
g) a pártfogó felügyelői szolgálat,
h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
k) a munkaügyi hatóság,
l) a javítóintézet,
m) a gyermekjogi képviselő,
n) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
o) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

A felsorolt intézmények és személyek kötelesek:
  • jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,
  • hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet!


A gyermekvédelmi törvényben felsorolt jelzőrendszeri tagok számára tehát a jelzés kötelezettség, melyet írásban kell eljuttatniuk a gyermek életvitelszerű tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti szolgáltató felé. Ez a szolgáltató Ferencvárosban a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), amennyiben a gyermek vagy családja már érintett gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésben (védelembe vétel, nevelésbe vétel vagy családba fogadás), úgy a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ (1091 Budapest, Üllői út 69., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) az illetékes.

Amennyiben Ön jelzőrendszeri tagként vagy magánszemélyként bizonytalan, hogy jelzését hova kell küldenie, kérjük címezze a FESZGYI jelzőrendszeri felelős és tanácsadója számára (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), aki eljuttatja a megfelelő intézményegységhez és erről visszajelzésben tájékoztatja Önt.