Az étkeztetés keretében azon személyek napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk - az 1993. évi III. Szt. 62.§-a alapján-, akik szociális rászorultságuk, koruk vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt önmaguk részére más módon nem képesek étkezést biztosítani.
 
A biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékei a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben, illetve a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról foglaltaknak megfelelnek. 
Az étel a területileg illetékes ÁNTSZ ajánlásának megfelelően zárt, adagonként, oldhatatlan csomagolásban érkezi.
 
Kik igényelhetik a szociális étkezést?
 
Az ellátást kérheti minden olyan Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén élő szociálisan rászorult (Szt. 62.§, illetve a 24/2011. (IX.26) számú helyi önkormányzati rendelet szerint) személy, aki:
 • kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, vagy, hajléktalansága
 • életkora alapján az a személy, aki 65. életévét betöltötte, és személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja,
 • egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos, vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud,
 • pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.
 
Hogyan igényelhető a szociális étkezés?
 
Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be.
 
Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.
 
Hol étkezhetnek a szolgáltatást igénylők?
 
A szolgáltatás a lakóhelyéhez legközelebb eső telephely tálaló konyháján keresztül:
 • helyben fogyasztással,
 • személyes elvitellel,
 • vagy házhoz szállítással vehető igénybe.
 
A telephelyeken történő helyben fogyasztásra, a telephely nyitvatartási napján 12:00 és 13:00 óra között szervezetten van lehetőség. Helyben étkeztetéshez biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket, a kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, valamint evőeszközöket és étkészletet.
 
Az étel helyben fogyasztása a telephelyek házirendjében foglaltak szerint történhet.
A szolgáltatás az alábbi telephelyeken igényelhető:
 
I. sz. Étkeztetési Csoport
1092 Bp., Knézich u. 17.
Felelős vezető: Lacza Dóra
Tel.: 218-3683
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
II. sz. Étkeztetési Csoport
1095 Bp., Mester utca 33.-35.
Felelős vezető: Bázsa-Mosó Tímea 
Tel.: 217-5693
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
III. sz. Étkeztetési Csoport
1097 Bp., Osztag utca 17.
Felelős vezető: Szívós Rita
Tel.: 280-57-01
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
IV. sz. Étkeztetési Csoport
1098 Bp., Toronyház u. 11.
Felelős vezető: Hunyadi Marianna
Tel.: 280-9598
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
V. sz. Étkeztetési Csoport
1098 Bp., Friss u. 5.
Felelős vezető: Prámer Krisztina
Tel.: 280-67-02;
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Mennyibe kerül?
 
A térítési díj megállapítására, elszámolására a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. törvényben, a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi rendeletében írottak az irányadóak.
 
A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni:
 • az ellátást igénybe vevő jogosultnak,
 • a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek,
 • a jogosult tartását szerződésben vállaló személynek,
 • a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy
A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

  Jövedelem összege Térítési díj/adag
1 1 - 28 500 forint 55 forint
2 28 501 forint - 34 200 forint 60 forint
3 34 201 forint - 37 050 forint 90 forint
4 37 051 forint - 39 900 forint 120 forint
5 39 901 forint - 42 750 forint 180 forint
6 42 751 forint - 45 600 forint 240 forint
7 45 601 forint - 48 450 forint 300 forint
8 48 451 forint - 51 300 forint 360 forint
9 51 301 forint - 57 000 forint 420 forint
10 57 001 forint - 65 550 forint 480 forint
11 65 551 forint - 76 950 forint 540 forint
12 76 951 forint - 585 forint
 
A házhoz szállítás díja:

  Jövedelem összege Térítési díj/adag Térítési díj szabadnapokon/adag
1 1 - 28 500 forint 10 forint 10 forint
2 28 501 forint - 34 200 forint 15 forint 15 forint
3 34 201 forint - 37 050 forint 20 forint 25 forint
4 37 051 forint - 39 900 forint 25 forint 30 forint
5 39 901 forint - 42 750 forint 40 forint 50 forint
6 42 751 forint - 45 600 forint 55 forint 65 forint
7 45 601 forint - 48 450 forint 65 forint 80 forint
8 48 451 forint - 51 300 forint 80 forint 95 forint
9 51 301 forint - 57 000 forint 90 forint 115 forint
10 57 001 forint - 65 550 forint 105 forint 130 forint
11 65 551 forint - 76 950 forint 120 forint 150 forint
12 76 951 forint - 130 forint 160 forint
 
A személyi térítési díj összege a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
 
A szociálisan rászoruló személy esetében az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 30%-át.